Portal:Storbritannia/Utvalgt artikkel

Arkiv over Utvalgt artikkel i Portal:Storbritannia

Dette arkivet har 5 oppføringer, hver oppføring vil vises ca. 73 dager i året på portalsiden, med mindre feltet er konfigurert for tilfeldig valg. Hvis oppføringen du har lagt til ikke har dukket opp i denne telleren ennå kan du prøve å oppdatere. Hvis det ikke fungerer, sjekk at du har lagt til malen {{les mer}} i oppføringen.1

Den anglikanske kirke, eller Den anglikanske kommunion, er en fellesbetegnelse på en rekke kirker som har sitt utspring i Den engelske kirke (Church of England). Kirkene er protestantisk, men har samtidig sterke trekk fra katolisismen, fordi den engelske reformasjon hadde en annen form enn den som fant sted i f.eks. Tyskland og Skandinavia. Mens reformasjonen i disse landene skjedde som et fullstendig brudd med katolisismen og opprettelsen av en ny kirke, var reformasjonen i England kun en endring av kirkens lære. Den engelske kirken anser seg selv som den samme kirken som den var før reformasjonen og fastholder derfor blant annet apostolisk suksesjon - i motsetning til de fleste andre protestantiske kirkesamfunn. I USA kalles den gjerne Episcopalian, 'biskoppelig'. Les mer


rediger · flytt · historikk · diskusjon

2

Magna Carta var en avtale som ble sluttet mellom den engelske kongen Johan uten land, adelen og geistligheten i 1215. Den gav adel og prester fordeler bl.a. i skattespørsmål, og tvang også kongen til å dele makten med de to øverste stendene. Slagordet «no taxation without representation» var svært essensielt, hvilket også gjorde seg gjeldende i den amerikanske frigjøringskampen. Magna Carta sees på som grunnlaget for Englands parlament, og som begynnelsen på konstitusjonelt styre.

Det viktigste i Magna Carta er bestemmelsen om at ingen frie menn skal arresteres, gjøres fredløs eller straffes på annen måte uten å bli dømt av sine likemenn i henhold til landets lover. Les mer


rediger · flytt · historikk · diskusjon

3

Kong Arthur, i litteraturen også kalt Artus er den mest kjente av de mytiske konger av britene, og en sentral skikkelse i Storbritannias og Europas mytologi, som omkring år 500 skal ha kjempet mot de invaderende anglerne og sakserne. Det er uenighet om hvorvidt han faktisk har levd, og dersom han levde, om han hadde tittelen konge. De tidligste walisiske teksten nevner ham som dux bellorum, latin for «krigsleder» eller amerauder, en forvanskning av imperator («keiser»). Dokumenter som er funnet og oversatt i nyere tid refererer muligens til ham som konge, men spørsmålet er ikke avklart. Les mer


rediger · flytt · historikk · diskusjon

4

The Beatles var et engelsk rockeband fra Liverpool som ble dannet i 1959/1960. Bandet bestod av Paul McCartney, John Lennon, George Harrison og Ringo Starr. Det store gjennombruddet i Storbritannia kom i 1963 med gruppens andre singel, «Please Please Me», som gikk til topps på de engelske hitlistene.

De påvirket etterkrigstidens babyboom-generasjon i Storbritannia, De forente stater og mange andre land i 1960-årene. De er utvilsomt den mest populære gruppen i rockehistorien, med over 1 milliard solgte plater verden over. Gruppen forble en av de fremste populærmusikkgruppene gjennom hele 1960-tallet, frem til den ble offisielt oppløst i 1970. De hadde da dominert hitlistene og musikkbransjen på begge sider av Atlanteren gjennom hele karrieren.

Les mer


rediger · flytt · historikk · diskusjon

5

Edvard II var konge av England fra 1307 til han ble avsatt i januar 1327. Hans tendens til å gi gunstbevisninger til folk han ble kjent med fra de lavere klasser istedenfor til adelen førte stadig til konflikter og til politisk ustabilitet. Dette var den endelige grunnen til at han til slutt ble avsatt. I dag er han kanskje hovedsakelig husket for den brutale måten han (muligens) ble myrdet på og som (i så fall) var knyttet til hans (angivelige) homoseksualitet.

Les mer


rediger · flytt · historikk · diskusjon

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50