Polyarki

Polyarki
Artikkelen inngår i serien om

Styreformer

Anarki

Aristokrati

Autokrati

Demokrati

Despoti

Diktatur

Konstitusjonelt monarki

Kleptokrati

Meritokrati

Monarki

Oligarki

Oklokrati

Parlamentarisme

Plutokrati

Presidentsystem

Semipresidentsystem

Teknokrati

Teokrati

Timokrati

Tyranni

Polyarki er et statsvitenskapelig begrep innført av den amerikanske statsviteren Robert A. Dahl i sin analyse av politiske maktforhold i New Haven, Connecticut. Etymologisk betyr ordet mangemannsvelde, i motsetning til monarki (enmannsvelde) og oligarki (fåmannsvelde), men også i motsetning til demokrati (folkestyre), som Dahl ser på som en idealtype ingen samfunn noensinne har oppnådd eller vil kunne oppnå. Polyarkiet, mener Dahl, er en mer treffende betegnelse på det som i dagligtalen kalles for et demokrati.

Kjennetegnene på et polyarki er:

  • Viktige politiske vedtak fattes av valgte representanter
  • Disse representantene velges i hyppige og rettferdige valg
  • (Nesten) alle voksne har stemmerett
  • (Nesten) alle voksne kan velges til et verv
  • Folk kan uttale seg om landets politikk uten å risikere forfølgelser
  • Det finnes alternative informasjonskanaler som folk kan benytte seg av og som beskyttes av loven
  • Folk har rett til å danne uavhengige organisasjoner med henblikk på å forandre landets politikk