Politiinstruksen

Politiinstruksen
Alminnelig tjenesteinstruks for politiet
Politiinstruksen
TypeForskrift
VirkeområdeNorge
MyndighetJustis- og beredskapsdept.
Vedtatt22. juni 1990
I kraft26. juni 1990
Nettsidelovdata.no

Politiinstruksen (fullt navn: alminnelig tjenesteinstruks for politiet) er en norsk forskrift som gir grunnleggende bestemmelser om utøvelse av politimyndighet, alminnelige tjenesteregler og alminnelige regler for politimenns personlige forhold og opptreden.

Forskriften ble fremmet av Justis- og beredskapsdepartementet og fastsatt ved kronprinsregentresolusjon 22. juni 1990 med hjemmel i politiloven. Den trådte i kraft 26. juni 1990.

Politiinstruksen gjelder for enhver som er gitt politimyndighet i medhold av politiloven, og ellers for øvrige tilsatte i Politi- og lensmannsetaten når det er fastsatt i den enkelte bestemmelse. Den gjelder også, med tilpasninger, for Sysselmannen på Svalbard og andre som er gitt politimyndighet på Svalbard, og for øvrig for personell som utfører politioppgaver under tjeneste i Kystvakten, mannskaper som tjenestegjør i Politireserven i tilfelle denne er oppsatt og beordret til tjeneste, studenter ved Politihøgskolen og militært personell ved den norsk-russiske grensen som er tildelt begrenset politimyndighet under utøvelse av grenseoppsyn.[1]

Se ogsåRediger

ReferanserRediger

Eksterne lenkerRediger