Politiloven (Norge)

Politiloven

Politiloven, fullstendig tittel lov 4. august 1995 nr. 53 om politiet, er en norsk lov som regulerer politiets arbeid. Loven fastslår blant annet politiets oppgaver samt reglene for politiets inngrep og maktanvendelse.

Politiloven trådte i kraft 1. oktober 1995. Samtidig ble blant annet lov 13. mars 1936 nr. 3 om politiet opphevet.

Politiets formål og virke er nedfelt i politilovens § 1: «Politiet skal gjennom forebyggende, håndhevende og hjelpende virksomhet være et ledd i samfunnets samlede innsats for å fremme og befeste borgernes rettssikkerhet, trygghet og alminnelige velferd for øvrig.»

Eksterne lenker rediger

Autoritetsdata