Lastelinjemerke

(Omdirigert fra «Plimsollmerke»)

Et lastelinjemerke, fribordsmerke eller uformelt et Plimsoll-merke, er en oppmerkning midtskips på et skips skrogside som viser hvor dypt det er tillatt å laste skipet. Tilsvarende merker kan være påført nær begge ender.

Eksempel på et lastelinjesertifikat utstedt av et klassifiseringsselskap

Bakgrunn rediger

Det uformelle navnet stammer fra briten Samuel Plimsoll som kjempet en utrettelig kamp for å forbedre sikkerheten til britiske sjøfolk. Denne kampen ble kronet med hell da parlamentet vedtok the Merchant Shipping Act i 1875. Loven påbød innføring av lastelinjer på alle handelsskip. Dette forhindret «flytende likkister» (engelsk coffin ship).

En plimsoller er et folkelig uttrykk om et fartøy som er dårlig vedlikeholdt og ikke sjødyktig, gjerne overlastet. Ordet plimsoller brukes ikke i England der et slikt fartøy gjerne kalles "coffin ship".

Utforming rediger

Merkene er plassert midtskips under dekkslinjen som vanligvis går gjennom det punktet forlengelsen av friborddekkets overflate skjærer skipssidenes ytterflater. Merket består av en ring med 300 mm ytre diameter som er gjennomskåret av en horisontal linje på 450 mm. Linjens øvre kant går gjennom ringens sentrum. På denne linjen plasseres initialene til klassifikasjonsselskapet/lastelinjemyndigheten som har ansvar for å utstede lastelinjesertifikat. Initialene LR står f.eks. for Lloyd's Register og NV for Det Norske Veritas.

De horistontale linjene angir høyeste tillatte vannivå på skipets skrogside for forskjellig tetthet av sjøvannet. Tettheten varierer primært med salthet (salinitet) og temperatur og det er derfor egne linjer for fersk- og saltvann samt for sommer- og vinterforhold.

Plasseringen av lastelinjemerket på skipet er fastsatt av Den internasjonale konvensjonen om lastelinjer, 1966.

 
Hvor lavt eller høyt fribord et skip kan ha, er regulert av et lastelinjemerke. Dette merket er malt i vannlinjen på et skip, og regulerer hvor høyt fribord et skip kan ha i forskjellige farvann.
 
Lastemerke på et skip

Fribord er brukt i maritim sammenheng om avstanden mellom dekket og lastelinjemerket på skroget, men i vanlig tale blir det ofte brukt om høyden fra havflaten og opp til fribordsdekket. På skip over en viss størrelse reguleres fribordet av et lastelinjemerke.

Bokstavene i lastelinjemerket har følgende betydning:

  • TF – Ferskvann, Tropene
  • F – Ferskvann
  • T – Saltvann, Tropene
  • S – Saltvann, sommer
  • W – Saltvann, vinter
  • WNA – Vinter Nord-Atlanteren

Se også rediger

Kilder rediger

Eksterne lenker rediger