Fribord er brukt i maritim sammenheng om avstanden mellom fribordsdekket og lastelinjemerketskroget, men i vanlig tale blir det ofte brukt om høyden fra havflaten og opp til værdekket. På skip over en viss størrelse reguleres fribordet av et lastelinjemerke.

De forskjellige mål på et skip. f indikerer her fribord. d er dypgående, w/l er lengde etter konstruksjonsvannlinjen, p/p er kjøllengde, o/a er total lengde. Den blå linjen på tegningen markerer havflaten.
Krav til fribord på et skip, er regulert av et lastelinjemerke. Dette merket er malt i vannlinjen på et skip, og regulerer minste fribord skipet skal ha i forskjellige farvann.

Fribordsdekket er første dekk over vannlinjen som i sin helhet kan gjøres vanntett ved at alle rør, ventiler, dører og luker kan skalkes. Luftvolumet mellom vannlinjen og fribordsdekket gir dermed skipets reserveoppdrift for islast, sjø over dekk og reserve ved lekkasjer. På mindre fartøyer er ofte fribordsdekk, hoveddekk og værdekk sammenfallende.