Pasientforening

En pasientforening er en interesseorganisasjon for pasienter. Nesten alle pasientforeninger er sykdomsspesifikke, slik som Kræftens Bekæmpelse eller Hjerteforeningen. En rekke av de større pasientforeningene er samlet i paraplyorganisasjonen Danske Patienter. Der finnes også en enkelt pasientforening som ikke ivaretar en bestemt diagnose, nemlig Patientforeningen.[1]

Ut over at pasientforeningene ofte fungerer som møtested for pasienter med samme sykdom, har de også til formål å ivareta pasientenes interesse med hensyn til det politiske system samt å opplyse og bidra til forskning innenfor sykdommen. I helsepolitikk er pasientforeninger er høringsinstanser både på egen hånd og som del av fellesorganisasjoner (som Norges Handikapforbund). De driver lobbyvirksomhet for å helsevesenets og NAVs. Pasientforeninger arrangerer også sosiale treff og organiserer treningsgrupper. Dessuten driver de Informasjonsarbeid for pasienter og lager lager brosjyrer i samarbeid med leger og eksperter som deles gratis ut til pasienter i helsevesenet. For eksempel lager Landsforeningen for hjerte- og lungesyke de fleste brosjyrer om hjertesykdom som leger deler ut.

Se også Pasientorganisasjon.


ReferanserRediger