Parliament Square

torg i London

Parliament Square er en liten plass beliggende rett vest for Westminster Palace i det sentrale London. Både lovgivende, utøvende og dømmende instiusjoner ligger i umiddelbar nærhet til plassen, samt flere kirker. Gjennom historien har plassen mange ganger blitt brukt som sted for demonstrasjoner og protester. Parliament Square ble fredet i 1996, blant annet på grunn av den enkle, stramme, åpne og elegante utformingen plassen fikk etter andre verdenskrig. Plassen inneholder også en rekke vernede statuer av tidligere statsministre og andre fremtredende personer.[1] Nærmeste undergrunnsstasjon er Westminster, hvor linjene Circle, District og Jubilee går.[2]

Parliament Square
Parliament Square 1980.jpg
Basisdata


Parliament Square
51°30′02″N 0°07′36″V

Beliggenhet og omgivelserRediger

Grensene til Parliament Square defineres av Great George Street i nord, St Margaret Street i øst, Parliament Square Road i sør og Little George Street i vest. Plassen er ikke en del av verdensarvstedet like ved. Det finnes en rekke fredete bygninger i nærheten, blant annet Palace of Westminster, Westminster Abbey, St Margarets kirke (med opprinnelse fra 1000-tallet), Middlesex Guildhall (som nå huser United Kingdoms høyesterett), Methodist Central Hall og HM Treasury.[3][4][5][6]

HistorieRediger

 
Parliament Square i 1911.

Plassen som nå heter Parliament Square var tidligere et travelt område med trange gater og små hus. Husene ble revet tidlig på 1800-tallet for å lage en åpen plass, en plass som på folkemunne ble kalt Westminsters ørken. Et forsøk på midten av 1800-tallet på å forbedre plassen mislyktes. På 1860-tallet ble Charles Barry, som hadde vært ansvarlig for ombyggingen av Palace of Westminster noen år tidligere, engasjert for å forbedre plassen og gjøre den verdig nye Palace of Westminster. Barrys plan innebar en forlengelse av Bridge Street, noe som åpnet opp utsikten mot New Palace Yard og Westminster Hall. Samtidig ble Metropolitan District Railway bygget diagnonalt over plassen, noe som forårsaket store ødeleggelser på overflaten. Det endelige resultatet av ombyggingen av plassen var to plener på hver sin side av en øst-vestgående gjennomfartsåre. Statuer av statsmenn ble satt opp. En separat gressplen i vest fikk navnet Canning Torg. På 1930-tallet startet en diskusjon om å endre utformingen av plassen og omgivelsene, hovedsakelig på grunn av behovet for å forbedre trafikkflyten. Planene ble revidert i 1946, og to år senere ble George Grey Wornum bedt om å omgjøre området for å bedre trafikkforholdene før Festival of Britain i 1951. Transportdepartementet satte som betingelse etableringen av en sentral øy. Wornum lagde spesifikasjoner for høye og lave lyktestolper og for teakbenker. Beplantningen ble ivaretatt av Royal Parks. Arbeidet ble fullført i april 1851. De fire statuene av tidligere statsministre ble plassert på nye steder, mens statuene av Lincoln og Canning ble satt tilbake på samme sted - Canning Torg. Senere har det skjedd få endringer. Hull til flaggstenger og trafikklys kom på 1970-tallet, og ytterligere fire statuer har blitt satt opp (Smuts, Churchill, Mandela og Lloyd-George).[7]

StatuerRediger

Ti statuer av tidligere statsministre i United Kingdom og andre fremtredende personligheter står på Parliament Square.[8]

Bilde Statue av Skulptør Avduket Beliggenhet Kommentar Fredet
  Winston Churchill, statsminister i United Kingdom Ivor Roberts-Jones 1973 nordøst[9] bekymringer for likhet med Benito Mussolini[10] 2008[11]
  David Lloyd George, statsminister i United Kingdom Glynn Williams 2007 nord[12] statuen ble kritisert[13] nei
  Jan Smuts, statsminister i Sør-Afrika Jacob Epstein 1956 nord[14] 1970[15]
  Henry John Temple, bedre kjent som Lord Palmerston, statsminister i United Kingdom Thomas Woolner 1876 nordvest[16] 1970[17]
  Edward Smith-Stanley, statsminister i United Kingdom Matthew Noble 1874 nordvest[18] 1970[19]
  Benjamin Disraeli, statsminister i United Kingdom Mario Raggi 1883 vest[20] 1970[21]
  Robert Peel, statsminister i United Kingdom Matthew Noble 1876 sørvest[22] 1970[23]
  George Canning, utenriksminister og statsminister i United Kingdom Richard Westmacott 1832 nordvest[24] flyttet til Parliament Square i 1867 1970[25]
  Abraham Lincoln, president i United States of America Augustus St Gaudens 1920 foran Middlesex Guildhall[26] kopi av statue i Chicago 1970[27]
  Nelson Mandela, president i Sør-Afrika Ian Walters 2007[28] sørvest[29] statuen ble kritisert[30] nei

Ansvar og vedtekterRediger

Greater London Authority (GLA) har vært ansvarlig for Parliament Square siden år 2000. Bydel City of Westminster har ansvaret for fortauene på øst- og vestsiden og veiene rundt plassen. Royal Parks har ansvaret for den separate plenen langs Little George Street. Aktiviteter på Parliament Square blir regulert av vedtekter håndhevet av GLA. Vedtektene oppgir blant annet en rekke aktiviteter som trenger skriftlig tillatelse. Dette gjelder blant annet kommersiell fotografering, forsamlinger, opptredener og reklamevirksomhet. Vedtektene inneholder også en liste over aktiviteter som ikke er tillatt på Parliament Square.[31][32]

ReferanserRediger