Otte Skade
Født17. århundre
Død1673

Otte Skade (død 1673) var en dansk offiser.

Han var en bror av Offe Skade. 1646 ble han kaptein, 1650 kommandant i Christianopel. 1653 ble han oberstløytnant og kommandant på Kronborg, men kom snart etter til Norge, hvor han var oberst ved krigens begynnelse 1657, da han fikk befaling om å sitte i krigsrådet.

1658 fikk han igjen overdratt seg kommandantskapet over Kronborg, men deltok ellers som oberst for smålenske regiment med stor dyktighet i krigen i Norge inntil fredsslutningen i 1660. Han var anfører for den norske troppene som kom Halden til unnsetning ved svenskenes angrep 14. september 1658, da han fikk en hest skutt under seg og en kule gjennom klærne. Følgende høst deltok han i innfallet i Sverige.

KilderRediger

  • Dansk biografisk Lexikon