Oslo bystyres sekretariat

Bystyrets sekretariat er Oslo bystyres administrasjon og direkte underlagt bystyret og ordføreren. Bystyrets sekretariat har sitt tilhold på Oslo rådhus, består av 61 medarbeidere og ledes av direktør Lars Arne Ryssdal.

Oppgaver rediger

Bystyrets sekretariat har som hovedoppgave å tilrettelegge for arbeidet som gjøres i bystyret og bystyrets organer gjennom å gi faglig og administrativ støtte og råd til bystyrets folkevalgte.

En stor del av sekretariatets arbeid er avvikling av møter, saksbehandling og informasjonsformidling. Virksomheten er sekretariat for bystyret, bystyrets fagkomiteer, finanskomiteen, klagenemda, valgstyret og forretningsutvalget. Sekretariatet er dessuten ansvarlig for den praktiske gjennomføringen av stortingsvalg, sametingsvalg, kommunestyrevalg og valg til bydelsutvalg i Oslo. Ordførerens kontor og herunder saksbehandling av representasjon på rådhuset i Oslo hører innunder sekretariatet.

Kort historikk rediger

Bystyrets sekretariat fikk sin nåværende form i 1986, da parlamentarismen ble innført som styringsform i Oslo. Sekretariatets historiske forløper var skriveren for «De tolv eligerede menn» – byens styre fra 1740, og Formannskapets kontor fra 1897, med det tilhørende Valgsekretariatet og Bydelsutvalgenes fellessekretariat.

Kilder rediger