Åpne hovedmenyen
Ortsteil-skilt for ortsteilen Ort

Ortsteil er et tysk, uspesifisert samlebegrep for avgrensete og navngitte deler av et befolket område. Begrepet brukes for å bestemme og avgrense geografi, demografi og i arealplanlegging; det kan ha ulike betydninger i de land hvor det er tatt i bruk. Begrepet kan sammenliknes med det norske delbydel.

Innhold

GenereltRediger

Byer, kommuner (Gemeinde) og dessuten mindre steder oppdeles av både kommunalrettslige, administrative og statistiske grunner.

Begrepet Ortsteil kan omfatte også andre begreper:

  • Stadtteil, Quartier, Stadtviertel, Stadtbezirk, som er deler av en geografisk eller juridisk bestemt by.
  • Gemeindeteil, Ortsbezirk, Ortschaft, Fraktion, del av en kommune
  • Ortslage, generelt faguttrykk for mindre bosettinger helt ned til postnummerdistrikter.
  • Dorfschaft, del av et befolket område på landet
  • Talschaft for deler av en kommune i fjellområder
  • Gemarkung, Katastralgemeinde – delstatsspesifikke faguttrykk for grunnboken (matrikkelen).

Det kan dreie seg om historisk selvstendige deler sin for eksempel landsbyer eller forsteder og som senere er innlemmet i en større del.

TysklandRediger

BerlinRediger

I Berlin er de administrative bydelene kalt Bezirk oppdelt i tilsammen 95 Ortsteil(er). En Ortsteil har ingen betydning med hensyn til forvaltningen av byen; de omfatter områder som er historisk bestemt, tjener statistiske formål og kan tjene som middel for å styrke innbyggernes identifikasjon med sin bydel. Med hensyn til størrelse er det stor forskjell på ortsteilene i Berlin; ortsteilen Neukölln har således ca 160 000 innbyggere, mens det i Malchow kun bor ca 500 mennesker.

BrandenburgRediger

I Brandenburg kan det i Amtsfreie Gemeinde, når disse er store nok, avgrense og definere en eller flere Ortsteil(er).

HamburgRediger

I Hamburg finnes sju Bezirke oppdelt i 106 Stadtteile. Den befolkningsmessig største Stadtteil har 86 000 innbyggere, mens den med størst areal har 50 km² flateinnhold.

HessenRediger

I Hessen kan det innenfor en kommune (Gemeinde) defineres og avgrenses en Ortsbezirk. En Ortsbezirk kan omfatte en eller flere Stadtteile.

LeipzigRediger

Byen Leipzig er fra 1992 inndelt i ti Stadtbezirke som igjen er inndelt i tilsammen 63 Ortsteile.

Nordrhein-WestfalenRediger

I Nordrhein-Westfalen er storbyene inndelt i fra den største del til den minste: Stadtbezirk, Stadtteil og Ortsteil.

ThüringenRediger

I Thüringen sondres mellom Ortsteil og Ortschaft. Alle kommuner som tilhører en Kreis og dessuten Kreisfrie byer kan deles i flere Ortsteil(er), hver med et Ortsteilrat (-råd) og Ortsteilbürgermeister. Dersom en kommune slutter seg til en landkommune (Landgemeinde), lages for ortsteilene en Ortschaftsverfassung (-forfatning) og den administrative enhet får dermed status av en Ortschaft.