Arealplanlegging er en del av kommunenes planarbeid og foregår på flere ulike nivåer. På overordnet nivå ligger kommuneplanens arealdel, mens reguleringsplaner lages på detaljnivå, gjerne i forbindelse med utbyggingsprosjekter.

Arealplanlegging

På et mellomliggende nivå fungerer kommunedelplaner, som enten kan gjelde geografisk avgrensede deler av kommunen, eller bestemte temaer, f.eks. kulturminnevern.

Arealplanleggingen styres etter plan- og bygningsloven.

I dag[når?] kan man studere arealplanlegging og by- og regionplanlegging i Norge ved Institutt for by- og regionplanlegging på Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, Institutt for urbanisme og landskap ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo og Institutt for byforming og planlegging ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet. I tillegg kan man studere byplanlegging ved Universitetet i Stavanger.

Eksterne lenker rediger