Organisk geokjemi

Organisk geokjemi er studiet av rollen til prosesser og stoffer fra levende eller forhenværende organismer.

Geokjemiske analysemetoderRediger

I organisk geokjemi benyttes følgende analysemetoder: total organisk karbon (vektprosent) (TOC), total karbon (TC), Rock-Eval pyrolyse, Soxtec system HT (ekstrahering), Iatroscan tynnlags-kromatograf-flammeioniseringsdetektor (TLC-FID), gasskromatograf-flamme ioniserende detektor (GC-FID), gasskromatografi-masse-spektroskopi (GC-MS)

Kjemisk sammensetning av petroleumRediger

 
Oktan, hydrokarbon som finnes i petroleum, linjer er enkeltbinding, svarte ringer er karbon, hvite ringer er hydrogen

Petroleum består av kjeder av hydrokarbon av ulik lengde, som kan separeres ved fraksjonell destillasjon i et oljeraffineri for å produsere bensin, jetdrivstoff, parafin og andre hydrokarboner. Generell formel for disse alkaner er CnH2n+2. For eksempel 2,2,4-trimetylpentan (isooktan), som er en bestanddel i bensin, har kjemisk formel C8H18 og det reagerer med oksygen eksotermisk:[1]

Ufullstendig forbrenning av petroleum eller bensin kan gi giftige biprodukter. For lite oksygen gir karbonmonoksid. Forbrenning i luft (som hovedsakelig består av nitrogen) gir nitrogenoksider. For eksempel:

C8H18(aq) + 12.5O2(g) + N2(g) → 6CO2(g) + 2CO(g) + 2NO(g) + 9H2O(g) + varme

Dannelse av petroleum foregår ved ulike oftest endoterme reaksjoner ved høy temperatur og/eller trykk. For eksempel, kerogen kan nedbrytes til hydrokarbon kjeder med ulike lengder.[2]

ReferanserRediger

  1. ^ «Heat of Combustion of Fuels». www.webmo.net. Besøkt 8. august 2021. 
  2. ^ Braun, R. L.; Burnham, A. K. (Tue Jun 01 00:00:00 EDT 1993). «Chemical reaction model for oil and gas generation from type 1 and type 2 kerogen». UCRL-ID-114143 (engelsk). Lawrence Livermore National Lab., CA (United States). Besøkt 8. august 2021.  Sjekk datoverdier i |dato= (hjelp)