Oktober (tidsskrift)

Oktober var et revolusjonært sosialistisk tidsskrift som utkom med 17 numre i Oslo i årene 1937-1939. Tidsskriftet inneholdt dels oversatte artikler av kjente venstreopposisjonelle som Leo Trotski og Victor Serge, og dels bidrag fra revolusjonære sosialister i Norge, som Jeanette Olsen, Walter Held, Nils K. Dahl og Brynjulf Jensen.

Redaktør for tidsskriftet var Jeanette Olsen, som i 1936 hadde blitt ekskludert fra Norges Kommunistiske Parti for «trotskisme». Hun var en av svært få norske kommunister som krevde asylrett for Trotski i Norge. Ellers bestod redaksjonen av folk som hadde tilhørt venstrefløyen i Mot Dag, aktivister fra AUF m.v.

Til kretsen rundt Oktober hørte også de radikale forfatterne Helge Krog, Sigurd Hoel og Arnulf Øverland.

I løpet av sin korte levetid ble også enkelte pamfletter utgitt i tidsskriftets navn, bl.a. Trotskis Stalinisme eller bolsjevisme?

Den s.k. Oktobergruppa ble regnet for norsk seksjon av Den fjerde internasjonale, der Walter Held spilte en viktig rolle også internasjonalt. Men frem mot andre verdenskrig formulerte Oktober kritikk av Trotskis synspunkter, bl. a. når det gjaldt vinterkrigen i Finland.

Eksterne lenkerRediger