Ogham-skrift

(Omdirigert fra Ogham)

Ogham-skriften ble brukt av keltere og piktere. Den er kjent fra rundt 300-tallet og noen hundreår fremover.

Alfabet
Manuskript med ogham-skrift

Skriften var enkelt oppbygd. Den bestod av forskjellige mønstre av rett linjer. Skriften ble ordnet i et alfabetisk system med fire grupper, noe som ligner det som var tilfellet med runene. Man kjenner ikke sikkert til skriftens opprinnelse.

Man finner inskripsjoner både i Irland, Wales og andre steder. Mange av disse inskripsjonene har vært en viktig kilde når det gjelder de eldste former av irsk språk.