Oberste SA-Führer

Oberste SA-Führer var en embetstittel som ble brukt av kommandanten for Sturmabteilung (SA) i Tyskland fra 1920 til 1945. Den begynte raskt å fungere som en grad.

I 1930 tok Adolf Hitler personlig over som kommandant for SA, og han forble Oberste SA-Führer inntil det tredje rikes sammenbrudd. I praksis ble SA i denne perioden ledet av en person med tittelen SA-Stabschef.

Det var ingen egen uniform eller insignier, og tittelen var strengt tatt ikke en paramilitær grad. Hermann Göring, som var kjent for sin fascinasjon for uniformer, fikk laget en uniform med hakekorsarmbind med hvite striper som anga rang. Emil Maurice, derimot, bar den vanlige brune SA-skjorten med hakekorsarmbånd uten spesielle symboler.

Liste over embetsinnehavereRediger


Lavere grad:
 SA-Stabschef 
Grader i Sturmabteilung
Oberste SA-Führer
Høyere grad:
 ingen