Norske Grafikere

forening for kunstnere som arbeider med grafikk

Norske Grafikere er en landsdekkende forening for yrkesaktive billedkunstnere som arbeider med grafikk. Foreningens formål er å ivareta medlemmenes faglige, sosiale og økonomiske interesser. Foreningen ble stiftet i lørdag 15. november 1919. Hensikten var å gjøre grafikken kjent som egen kunstart, og å bedre kunstnernes situasjon. Dagens forening inkluderer tradisjonelle, klassiske uttrykksformer som høytrykk, dyptrykk og plantrykk, og nyere teknikker som data- og digitalprint,

Norske Grafikere driver også kunstgalleriet Galleri Norske Grafikere i Oslo.

Stiftelsen av Norske Grafikere er beskrevet slik i referatet fra stiftelsesmøtet:

«Etter anmodning av de herrer Arent og Christian Christiansen, Kristofer Eriksen, Alfred Oster og Olaf Willums, der forberedte møtet, hadde følgende herrer stillet sig som innbydere, nemlig: Pola Gaugin, Henrik Lund, Edvard Munch, Johan Nordhagen, Harald Sohlberg, A.C. Svarstad og Erik Werenskiold». Videre skriver Sidsel Helliesen: «Pola Gaugin ledet møtet […] Henrik Lund ble valgt til formann, Olaf Willums til viseformann, Anders Svarstad til styremedlem og Kristofer Eriksen til kasserer og sekretær […] Kontingenten ble satt til kr 20,- pr. år. Som foreningens navn ble ‘Norske Grafikere’ ensemming vedtatt, etter forslag fra Severin Segelcke» (Sidsel Helliesen, Norsk grafikk gjennom 100 år).

Med Anne Breivik som styreleder etablerte Norske Grafikere det første kunstnerstyrte galleriet med statlig støtte i 1972. Her kan man oppleve mangfoldet av grafiske uttrykksformer, gjennom utstillinger og det store og varierte utvalget av grafiske arbeider fra foreningens medlemmer.

Norske Grafikere består av over 300 yrkesaktive grafikere. Med ca 5000 trykk i galleriet har vi landets største samling samtidsgrafikk og et stort utvalg unge nyutdannede grafikere. Opptakskriteriene i foreningen er strenge og derfor er det et kvalitetsstempel og en anerkjennelse å bli tatt opp som medlem.

Foreningens griff ble laget i 1925 av Kristofer Eriksen Ganer. Griffen er en blanding av en ørn og en løve, og den har lange klør som er større enn det største horn. Den kom fra Asia, fra ett av de land som de hellige tre kongene kom fra. En av kongene hadde med seg som gave et drikkehorn, som var laget av en griffs klo.

Se også

rediger

Eksterne lenker

rediger