Plantrykk eller flattrykk er noen grafiske trykkmetoder for å framstille bilder. Bildet trykkes fra en trykkform (trykkplate eller litografisk stein) der de partiene som trykkes ligger i samme plan, som de ikke-trykkende partiene. Platen har ingen forhøyninger eller fordypninger.

Litografi. Trykkplate (stein) og ferdig trykk.
Litografipresse Krause 1934.

Til plan- eller flattrykk regnes disse teknikkene:

Alle trykkmetodene omfatter flere teknikker, enten det er kunstgrafikk eller mer kommersielle reproduksjonsmåter.

Stensiltrykk regnes ofte som et plantrykk, men skiller seg fra dette ved at det ikke er en trykkplate, men en duk (silketrykk) eller bare en sjablong (et hull).

Datagrafikk er betegnelsen på bilder som er bearbeidet i en datamaskin og skrevet ut på papir. Datagrafikk er i prinsippet et plantrykk, men er ingen «grafisk teknikk» (håndverk), fordi bildet lages (skrives ut) maskinelt. I datagrafikk ligger den kunstneriske innsatsen og arbeidet i redigering av et bilde på dataskjermen.