Norsk Grafisk Forbund

norsk fagforening

Norsk Grafisk Forbund, forkortet NGF, var et norsk fagforbund for arbeidere i grafisk industri fra 1967 til og med 2005. NGF var selvstendig forbund i LO fram til 1. januar 2006, da også det ble en del av Fellesforbundet.

HistorikkRediger

Norsk Grafisk Forbund ble opprettet i 1967 da flere tidligere forbund slo seg sammen: Norsk Typografforbund, stiftet i 1885, Norsk Bokbinder- og Kartonasjearbeiderforbund, stiftet i 1898, og Norsk Litograf- og Kjemigrafforbund, stiftet i 1901. Norsk Typografforbund regnet selv sin stiftelse til 1882, da Norsk Centralforening for Boktrykkere ble dannet i Kristiania. Med sin lange historie var NGF Norges og Nordens eldste landsdekkende forbund av fagforeninger.

NGF organiserte arbeidere i grafiske fag, i kartonasje- og papirvarebransjen samt i kommunikasjons- og informasjonsbransjen. I 2004 hadde forbundet rundt 14 000 medlemmer, året etter vel 12 000, hvorav under 7000 fortsatt var yrkesaktive.

I flere byer i Norge var det typografene og boktrykkerne som var de aller første fagarbeiderne til å organisere seg, og deres forbund ble særlig viktige i den tidlige arbeiderbevegelsen i landet. Først omfattet fagforeningene håndverkersvenner og fagfolk, men fra 1890-tallet kom også mange ulærte arbeiderne med. Arbeidere som var ansatt i papir-, tremasse- og celluloseindustrien var fagorganisert i Norsk Papirindustriarbeiderforbund fra 1913 til 1988, da forbundet gikk sammen med flere andre og dannet Fellesforbundet. NGF var selvstendig forbund i LO fram til 1. januar 2006, da også det ble en del av Fellesforbundet, et fagforbund i LO med omkring 159 000 medlemmer i 2007.

ForbundsledereRediger

Roald Halvorsen 1967
Arne Li 1967 - 1971
Reidar Langås 1971 - 1974
Arild Kalvik 1974 - 1983
Kjell Christoffersen 1983 - 1991
Finn Erik Thoresen 1991 - 2001
Roger Andersen 2001 - 2005
Anders Skattkjær 2005

YrkesinternasjonalerRediger

LitteraturRediger