Norsk geografisk tidsskrift

tidsskrift

Norsk geografisk tidsskrift (etablert 1926) utgis av Norsk Geografisk Selskap med fire nummer i året. Det ble startet som en etterfølger til Norsk Geografisk Aarbog, som ble utgitt av samme instans 1889 til 1921.[1] Innholdet er balansert mellom samfunnsgeografi og naturgeografi. Artiklene skrives på engelsk. Den utgis på det engelske forlaget Routledge.[2] I 2010 er man i 64. årgang.

Norsk geografisk tidsskrift
Norwegian Journal of Geography
 
Fagfelt Samfunnsgeografi (290)

Demografi (300)
Naturgeografi (455)
Andre geofag (469), Geografi

Fagfellevurdering Fagfellevurdert
Språk
Om tidsskriftet
Utgiver Routledge (Norge)
Publikasjonshistorie 1926 - til nå
RoMEO fargekode gul
Bibliografiske data
Norsk vitenskapsnivå 1/2 stjerner1/2 stjerner
Dansk vitenskapsnivå 1/3 stjerner1/3 stjerner1/3 stjerner
ISSN 0029-1951 (papir)
1502-5292 (nett)
ITAR-kode 5366
Lenker

Første nummer

rediger

I første utgitte nummer fra årgang 1926 er innholdet

Referanser

rediger