Norges brannvesen

kommunale

Norges brannvesen drives av landets 357 kommuner. Det består av 12 500 brannmenn fordelt på 275 kommunale og interkommunale brannvesen. Av disse er 3 500 heltidsansatte i kommunene, mens 9 000 er deltidsansatte.[1] Norge har 620 brannstasjoner.[2]

Norges brannvesen

Brannvesenet styres etter brann- og eksplosjonsvernloven og forskrifter som blir gitt av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).

Norge har brannvesen med bare heltidsansatte, som dekker flere hundre tusen innbyggere, brannvesen med både heltids- og deltidsansatte og brannvesen med kun deltidsansatte som dekker områder med under 1 000 innbyggere. 58 brannvesen dekker færre enn 3 000 innbyggere. Nærmere 80 % av brannkonstablene er deltidsansatte.

Med unntak av interkommunalt samarbeid mot akutt forurensing (IUA), skogbrannhelikopter med lederstøtte og redningsinnsats til sjøs (RITS), finnes det ingen nasjonale eller regionale beredskapskapasiteter i Norge.[3]

Brannvesenet på Nedre Romerike, i Oslo, Bergen, Trondheim og Ålesund har egne USAR-grupper (grupper for urban søk og redning).[4]

Det er tolv 110-sentraler som dekker hver sin region.

Nødnummer i Norge ☎
Brann 110
Politi 112
Ambulanse 113
Nødnummer til sjøs 120
Nødnummer for døve 1412
Legevakt 116 117

Bilder

rediger

Se også

rediger

Referanser

rediger

Eksterne lenker

rediger
Autoritetsdata