Nordsund bru

bro i Farsund kommune
(Omdirigert fra Nordsundbrua (Farsund))

Nordsund brufylkesvei 43 i Farsund i Vest-Agder krysser Nordsundet mellom Spindsodden på fastlandet og Farøy. Den er ei fritt frambygg-bru (bjelkebru av spennarmert betong), med tre spenn. Totallengden er 284 meter, hovedspennet 142 meter. Brua ble bygd i årene 1969-71 og erstattet ei tidligere stålfagverksbru på 266 meter på samme sted, åpnet i 1930.

Farsund med Nordsund bru helt i venstre bildekant. (2004)

I løpet av tolv år fra brua ble åpnet i 1971 til 1983, sank midtspennet med 40 cm. Undersøkelser gjort av et sveitsisk konsulentfirma viste at senkningen skyldtes at spennkablene hadde 30 % lavere spennkraft enn forutsatt, samt at betongspenningen var for lav i brudekket og for høy i bunnplaten. Brua ble reparert ved at ca. 25 000 meter spennline ble montert og oppspent like under brudekket, og østre bruspenn ble strammet opp og forankret med fjellforankringskabler. Etter disse reparasjonene hevet midtspennet seg noe igjen.

Se ogsåRediger

KilderRediger