Bjelkebro

brotype
(Omdirigert fra «Bjelkebru»)

Bjelkebro er en bro som består av en bjelke som hviler på pilarer.

Kvelluren bru kan kalles en bjelkebro

Dette er den enkleste brotypen. En bjelke støttes i hver ende. Kreftene presser nedover mot støttepunktene. Når bjelken belastes presses toppen sammen mens bunnen strekkes.

Avstanden mellom støttepilarene kan være opptil 300m.

Mange broer har bjelketverrsnitt på tilfartbroene på land, og fortsetter med et hovedspenn utformet som en hengebro, buebro eller forskjellige andre varianter.