Nordre Land prestegjeld

Nordre Land prestegjeld var et prestegjeld i Hadeland og Land prosti i Hamar bispedømme. Geografisk omfattet det samme område som Nordre Land kommune. Gjeldet ble opprettet da Land prestegjeld ble delt i Nordre og Søndre Land prestegjeld ved kongelig resolusjon av 25. januar 1866, med virkning fra 1. mai 1866. Det besto da av Østsinni og Nordsinni sogn med Torpa annekssogn.

Østsinni kirke

Prestegjeldet besto ved avviklingen av prestegjeld på begynnelsen av 2000-tallet av sognene Østsinni (Østsinni kirke og Vølstad kirke), Nordsinni (Nordsinni kirke og Haugner kirke), Torpa (Åmot kirke og Kinn kirke) og Lunde (Lunde kirke).

Eksterne lenkerRediger