Nordisk institutt for Asiastudier

Nordisk institutt for Asiastudier (NIAS) er et forskningsinstitutt i København som spesialiserer seg på studier av asiatiske politikk, samfunn, kultur og økonomi. NIAS ble etablert i 1968 og er støttet av Nordisk ministerråd, som tidligere også var instituttets eier. Fra 2005 overtok et konsortium bestående av Copenhagen Business School, Københavns Universitet og Lunds universitet eierskapet. Nordisk institutt for Asiastudiers forskningsaktiviteter drives av en forskerstab på 11 personer.

Nordisk institutt for Asiastudier har et søsterinstitutt for Afrikastudier i Uppsala, Nordiska Afrikainstitutet. Et tredje nordisk senter for Latinamerikastudier var tenkt lagt til Norge, men ble aldri etablert.

Eksterne lenkerRediger