Nordiska Afrikainstitutet

NAI i Uppsala

Nordiska Afrikainstitutet (NAI) er et selvstendig forskningsinstitutt i Uppsala. Det ble etablert av den svenske regjeringen i 1962 og finansieres i fellesskap av de nordiske landene under Nordisk råds paraply av organisasjoner. Instituttets formål er å fremme studium av afrikanske forhold i Norden. Særlig skal man drive vitenskapelig forskning og undervisning om Afrika, men også fungere som et dokumentasjonssentrum for denne forskningen. Instituttet arrangerer derfor kurs, forelesninger og seminarer om Afrika og aktuelle afrikanske forhold. Det støtter også utdanning av personale for bistandsarbeid i Afrika. Virksomheten ledes av et råd med representanter fra de nordiske landene.

Nordisk institutt for Asiastudier er et søsterinstitutt i København.

Eksterne lenkerRediger