Nordisk Atlantsamarbeide

Nordisk Atlantsamarbeide (NORA) er en grenseregional komité under Nordisk ministerråds regionalpolitiske samarbeidsprogram som fungerer som et mellomstatlig samarbeide. Den nordiske forankring og den prosjektorienterte arbeidsform gir NORA et godt grunnlag for å iverksette transnasjonalt samarbeide basert på nordiske målsettinger og verdier.

NORA finansieres av Nordisk ministerråd, supplert med et nasjonalt bidrag fra samarbeidets fire deltagere Færøyene, Grønland, Island og Norge. NORAs komité, som består av tre medlemmer fra hvert av de fire deltagerland, fastlegger den overordnede linje for NORAs arbeide i en flerårig strategi. NORAs hovedsekretariat ligger i Tórshavn på Færøyene. I de øvrige land bemanner fire kontaktpersoner sekretariatene i Island, Grønland, Syd- og Vestnorge samt Nordnorge.

NORA skal bidra til å styrke samarbeidet i regionen for å gjøre Nordatlanteren til en kraftfull nordisk region, kjennetegnet ved en sterk, bærekraftig økonomisk utvikling. Det skjer bl.a. ved å styrke samarbeidet mellom forretningsvirksomheter og forsknings- og utviklingsorganisasjoner på tvers av landegrensene.

Målseting

rediger
  • å skape politiske og faglige arenaer, hvor nordatlantiske problemstillinger drøftes og strategier og felles initiativer utvikles
  • å formidle og iverksette projektsamarbeide
  • å virke for utvikling i overensstemmelse med nordiske prinsipper for bærekraftig utvikling
  • å utvikle NORA til en attraktiv platform for nordisk samarbeide med nabolandene

Referanse

rediger


Autoritetsdata