Nordens Liberale og Radikale Ungdom

Nordens Liberale og Radikale Ungdom (NLRU) er en nordisk paraplyorganisasjon for liberale og radikale politiske ungdomsorganisasjoner. Fra Norge er Unge Venstre tilknyttet NLRU. Den sittende lederen er Andreas Skjæret fra Norge.

FormålRediger

Formålet med NLRU er:

  • å skape kontakt og samarbed mellom medlemsorganisasjonene
  • å fremme liberale og radikale ideer
  • å utvikle politikk med utgangspunkt i liberale og radikale prinsipper
  • å bidra til den demokratiske debatt i Norden
  • å fremme samarbed mellom unge i Norden og bidra til en større forståelse av likheter og forskjeller

MedlemmerRediger

Land Ungdomsorganisasjon Moderparti
  Danmark Radikal Ungdom Radikale Venstre
  Danmark Venstres Ungdom Venstre
  Norge Unge Venstre Venstre
  Sverige Centerpartiets ungdomsförbund Centerpartiet
  Sverige Liberala ungdomsförbundet Folkpartiet liberalerna