Norden syrisk-ortodokse erkebispedømme

Norden bispedømme
Kirkesyrisk-ortodoks
Land:Sverige Sverige
Danmark Danmark
Finland Finland
Norge Norge
BispeseteSödertälje
Areal1 217 000 km²
Innbyggere25 000 000,
derav 0,4 % syrisk-ortodokse

Norden erkebispedømme er det syrisk-ortodokse erkebispedømmet som omfatter de nordiske landene. Erkebispedømmet har sju kirker i Sverige (katedralen i Södertälje; to i Göteborg og Stockholm; én i Norrköping og Örebro) og mindre menigheter i andre byer og andre nordiske land.

Med mer enn 100 000 medlemmer utgjør de syrisk-ortodokse kristne i Sverige et av den syrisk-ortodokse kirkens største diasporasamfunn. Grunnen til det sterke syrisk-ortodokse nærværet i Sverige er flyktningstrømmen fra Midtøsten, som begynte med seksdagerskrigen i 1967 og ble ytterligere forsterket under Irak-krigen og borgerkrigen i Syria.

Erkebispedømmet ble grunnlagt i 1977 som Norden og Storbritannia erkebispedømme, men delt i 1986 med opprettelsen av Storbritannia syrisk-ortodokse erkebispedømme. Siden 1996 er Norden erkebispedømmet delt i to konkurrerende erkebispedømmer, som likevel begge er anerkjent at kirkens patriark (den syrisk-ortodokse patriark av Antiokia), og som begge har sitt sete i Södertälje. Bispedømmet som fremdeles bærer det opprinnelige navnet, Norden erkebispedømme, ledes av erkebiskop Mor Julius Abdulahad G. Shabo. Det nygrunnlagte bispedømmet, det patriarkale vikariatet Sverige, ledes av erkebiskop Mor Dioscoros Benjamin Atas.

Jakob av Nsibin-katedralen i Södertälje ble innviet i 2009.

Eksterne lenkerRediger