Nittedal prestegjeld

Nittedal prestegjeld var et prestegjeld tilhørende Nedre Romerike prosti i Borg bispedømme i Den norske kirke. Det omfattet Nittedal kommune i Akershus fylke, og hovedkirken var Nittedal kirke.

Nittedal kirke

Nittedal prestegjeld og dets sogn er nå en del av Nittedal kirkelige fellesråd underlagt Nedre Romerike prosti.

Historikk

rediger

Nitjudalr sókn (norrønt) har sin opprinnelse fra kristningen av landet.[1] Den første kirken, Dals Olafs kirkja i Nitjudal, ble viet til St. Olav den 31. jan. Stenkirken fra middelalderen ble revet i 1868 og en trekirke, som ble innviet i 1869, står delvis på stenkirkens murer.[2] I middelalderen omtales to kirker i det senere prestegjeldet:[3]

Nittedal og Hakadal kirker er omtalt i Biskop Eysteins jordebok fra 1397 som Dals kirkja og Hakadals kirkja. De ble omkring reformasjonen tillagt som annekskirker til Skedsmo prestegjeld.[3]

Prestegjeldet

rediger

Nittedal prestegjeld med Hakadal anneks ble utskilt fra Skedsmo prestegjeld som eget prestegjeld ved reskript 1. desember 1774.[4]

Nyere tid

rediger

Nittedal prestegjeld dannet grunnlaget for Nittedal formannskapsdistrikt opprettet i 1837.[5]

Fra 2004 ble prestegjeldet som administrativ enhet faset ut av Den norske kirke, og fra 2012 gikk det også ut av lovverket.[6]

Menigheter

rediger

Prestegjeldet hadde ved sin avvikling følgende menigheter:[7]

Referanser

rediger
  1. ^ Dietrichson, L. (Lorentz) (1888). Sammenlignende Fortegnelse over Norges Kirkebygninger i Middelalderen og Nutiden. Malling. s. 16. 
  2. ^ Nittedal kirke, norske-kirker.net
  3. ^ a b Christie, Sigrid (1969). Norges kirker. Land og kirke. s. 168,188. 
  4. ^ Prestegjeld og sogn i Akershus
  5. ^ Kommune- og fylkesinndelingen i et Norge i forandring. no#: Statens forvaltningstjeneste, Seksjon Statens trykking. 1992. s. 364-70. ISBN 8258302612. 
  6. ^ Endringer i gravferdsloven og kirkeloven - Rundskriv 20.12.2011. regjeringen.no
  7. ^ «Kirkelig enheter og endringer i prosti og menigheter». docplayer.me. Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS. 2009. Besøkt 5. mars 2023.