Nikolaus

mannsnavn
Nikolaus
Betydning:«seier» + «folk»
Navnedag:6. desember (Sverige)
Utbredelse
Land hvor forskjellige former av navnet er mye brukt.
Land hvor forskjellige former av navnet er mye brukt.
Varianter og popularitet i Norge (2012)
Nikolaus:<200 menn.
Nils:13636 menn. Rangert som nr. 39.
Nikolai:3209 menn. Rangert som nr. 164.
Nicolai:2279 menn. Rangert som nr. 210.
Niklas:1729 menn. Rangert som nr. 252.
Nicholas:1049 menn. Rangert som nr. 330.
Se også:
Artikler som starter med:Nikolaus, Nils, Nikolai, Nicolai, Niklas, Nicholas

Nikolaus er et gresk mannsnavn som betyr «seier» og «folk». Navnene Nikolas, Nicolas, Nicholas og Nichlas er varianter av dette. I tillegg kommer avledede former som Nikolai og Nils, og kortformer som Klaus, Claes, Clas og Klas og Nick.

Nikolaus og Nikolas har norsk navnedag den 6. desember.

UtbredelseRediger

Nikulas er kjent brukt i to runeinnskrifter fra vikingtiden, så navnet var kjent, men antakelig ikke blant de mest brukte i Norden på den tiden.[1] Nikulas og Nikolas var vanlige navn i Norge i middelalderen. Over 140 forskjellige personer med navnet er nevnt i Regesta Norvegica.[2][3] Nikolaus var sammen med Nils det fjerde vanligste navnet i Norge rundt år 1500. Formen Nils har senere vært den mest populære formen av navnet.

Historisk utvikling av populariteten til navnene Nikolas, Nikulas, Nikolaus, Nils og Niels i   Norge.[4][5][6]

I England var Nicholas et vanlig navn fra 1200-tallet til 1700-tallet.

Historisk utvikling av populariteten til navnet Nicholas i   England.[7][8][9][10][11]

Nicholas har vært et populært navn i USA siden slutten av 1900-tallet.

Historisk utvikling av populariteten til navnet Nicholas i   USA.[12][13]

De forskjellige formene av navnet er tilsammen svært utbredt i mange land, spesielt i Europa og Amerika.

Tabellen nedenfor gir en detaljert oversikt over populariteten til mannsnavnet Nikolaus og varianter av dette i noen av de landene hvor statistikk er tilgjengelig.[14][15][16][17][18][19][20][21][22]

Land Navneform Antall
menn
Andel
menn
Rangering
menn
Antall
guttebarn
Andel
guttebarn
Rangering
guttebarn
  Moldova [23][24] Nicolae ca. 60 000 (2012) ca. 3 % ca. 8. (2008) 1.
  Argentina [25][26][27] Nicolás (2005) ca. 0,4 % 1. (2009) 10.
  Serbia [28][29][30] Nikola (2005) ca. 0,4 % 10. (2005) 1.
  Nederland [31] Nick (2012) ca. 0,4 % 1. 287 (2012) 0,3 % 49.
  Qatar [32] Nicholas (2012) 1.
  Belgia [33] Nicolas 26 502 (2002)      0,5 % 34. 1 175 (2000) 2 % 2.
  Georgia [34][35] Nikoloz 2 835 (2008) 10 % 2.
  Nord-Makedonia [36] Nikola (Никола) 15 778 (2009)      2 % 3. 223 (2009) 2 % 7.
  Singapore Nicholas (2012) ca. 0,4 % ca. 3.
  Bulgaria [37][38] Nikolay ca. 50 000 (2012) ca. 1 % ca. 3. (2012) 4.
  Hellas [39] Nikolaos (Νικόλαος) 349 975 (2008)      6 % 5. (2012) 4.
  Bulgaria [37][38] Nikolaj (Николай) 94 903 (2012)      3 % 4. 676 (2012) 2 % 6.
  Slovenia [40] Nik 1 882 (2006)      0,2 % 113. 208 (2005) 2 % 6.
  Grønland [41] Niels 565 (2004)      2 % 6.
  Tyskland [42] Claus (2007) ca. 0,4 % 6.
  Tyskland [42] Klaus (2007) ca. 0,4 % 6.
  Nederland [31] Niels (2012) ca. 0,4 % 6. 281 (2012) 0,3 % 53.
  Colombia [43] Nicolás 1 561 (2012) 0,3 % 6.
  Frankrike [44] Nicolas 369 508 (2004)      1 % 7. 3 058 (2004) 0,7 % 25.
  Chile [45] Nicolas 97 604 (2005)      1 % 29. 3 063 (2005) 2 % 7.
  Romania [46][47] Nicolae ca. 200 000 (2012) ca. 2 % ca. 7. (2009) 30.
  Bulgaria [37][38] Nikola (Никола) 40 030 (2012)      1 % 17. 558 (2012) 2 % 8.
  Uruguay [48][49] Nicolas ca. 9 000 (2012) ca. 0,5 % ca. 8.
  Russland [50][51][52] Nikolai ca. 3 000 000 (2012) ca. 4 % ca. 8.
  Sveits [53][54][55] Nico 261 (2008) 0,7 % 8.
  Hviterussland [56][57][58] Nick (2011) 10.
  Færøyene [59] Niels 252 (2006)      1 % 11.
  Filippinene [60][61][62] [63] Nicholas (2012) ca. 0,4 % 11.
  Hellas [39] Nick (2012) 11.
  Estland [64][65][66] Nikolai 5 000 (2004)      0,8 % 12.
  Danmark [67] Nikolaj 9 262 (2012)      0,3 % ca. 117. 643 (2005) 2 % 12.
  Brasil [68][69] Nicolas (2012) 13.
  USA [70][71] Nicholas 422 705 (1990)      0,3 % 64. 16 772 (2005) 0,7 % 15.
  Polen [72][73] Mikołaj 3 971 (2009) 2 % 15.
  Sveits [53][54][55] Nicolas 212 (2008) 0,5 % 15.
  Malta [74][75] Nicholai 34 (2011) 2 % 17.
  Malta [74][75] Nicholas 34 (2011) 2 % 17.
  Malta [74][75] Nick 34 (2011) 2 % 17.
  Malta [74][75] Nicolò 34 (2011) 2 % 17.
  Canada [76] Nick (2012) ca. 0,4 % 18.
  Tyskland [42] Niclas (2012) 18.
  Sverige [77][78] Nils 44 544 (2010)      0,9 % 20. 467 (2012) 0,9 % 21.
  Canada [76] Nicolas (2012) ca. 0,3 % 37. (2012) 21.
  Canada [76] Nicholas (2012) ca. 0,3 % 51. (2012) 21.
  Russland [50][51][52] Nikolaj (Николай) (2012) 22.
  Italia [79] Nicola (2000) ca. 0,4 % 23. 2 326 (2004) 0,9 % 29.
  Australia [80] Nicholas (2012) ca. 0,3 % 58. (2007) 23.
  Ukraina [81] Mykola (Микола) 250 (2012) 0,1 % 23.
  Ungarn [82] Miklós 57 782 (2005)      1 % 24. 200 (2005) 0,4 % 57.
  Sverige [77][78] Niklas 39 934 (2010)      0,8 % 25. 18 (2012) 0,04 % 356.
  Madagaskar Nicolas (2012) ca. 0,3 % ca. 38. (2012) ca. 25.
  Ghana Nicholas (2012) ca. 0,3 % ca. 64. (2012) ca. 25.
  Kenya Nick (2012) ca. 0,3 % ca. 92. (2012) ca. 25.
  Bolivia [83] [63] Nicolas (2012) 25.
  Gabon Nicolas (2012) ca. 25.
  Mauritius Nicolas (2012) ca. 25.
  Danmark [67] Nicklas 6 101 (2012)      0,2 % ca. 142. 459 (2005) 2 % 26.
  Slovakia [84] Nikolas 4 055 (2010)      0,1 % 85. 258 (2010) 0,9 % 28.
  Latvia [85][86][87] Nikolajs (2012) 28.
  Spania [88] Nicolas 48 477 (2005)      0,2 % 68. 1 626 (2005) 0,7 % 30.
  Grønland [41] Nikolaj 170 (2004)      0,6 % 30.
  Australia [80] Nick (2012) ca. 0,4 % 30.
  Sveits [53][54][55] Nils 160 (2008) 0,4 % 31.
  Belgia [33] Niels 6 686 (2002)      0,1 % 173. 514 (2000) 0,9 % 32.
  Russland [50][51][52] Kolya (2012) ca. 0,4 % 33.
  Togo Nicolas (2012) ca. 0,4 % ca. 33.
  Bulgaria [37][38] Nikolai (2012) 34.
  Hviterussland [56][57][58] Nikolaj (Николай) (2011) 0,8 34.
  Tyskland [42] Nico (2012) 36.
  Tyskland [42] Niko (2012) 36.
  Norge [89] Nils 13 460 (2012)      0,5 % 41. 39 (2006) 0,1 % 150.
  Finland [90] Niko 18 084 (2012)      0,7 % ca. 86. 375 (2005) 1 % 41.
  Norge [89] Nikolai 3 350 (2012)      0,1 % 160. 161 (2006) 0,5 % 43.
  Østerrike [91][92] Nico 219 (2011) 0,6 % 44.
  Østerrike [91][92] Niklas 191 (2011) 0,5 % 45.
  Romania [46][47] Nicolas (2009) 47.
  Tsjekkia [93] Mikuláš 2 577 (2006)      0,05 % 123. 170 (2006) 0,4 % 49.
  Tyskland [42] Niels (2007) ca. 0,3 % 77. (2012) 49.
  Tyskland [42] Nils (2007) ca. 0,3 % 77. (2012) 49.
  Italia [79] Nicolo 1 171 (2004) 0,4 % 49.
  Bosnia-Hercegovina [94][75] Nikola 48 (2011) 0,3 % 49.
  Grønland [41] Klaus 112 (2004)      0,4 % 50.
  India [95][96][97][98][75] Nick (2005) ca. 0,3 % 50.
  Tyskland [42] Nick (2012) 50.
  Slovakia [84] Nicolas 1 501 (2010)      0,06 % 125. 122 (2010) 0,4 % 52.
  Danmark [67] Niels 41 386 (2012)      1 % ca. 59.
  Slovenia [40] Niko 1 343 (2006)      0,1 % 138. 34 (2005) 0,4 % 60.
  Tsjekkia [93] Nikolas 1 481 (2006)      0,03 % 147. 122 (2006) 0,3 % 61.
  Sverige [77][78] Claes 19 568 (2010)      0,4 % 63.
  Nederland [31] Niek 253 (2012) 0,3 % 63.
  Slovakia [84] Mikuláš 8 282 (2010)      0,3 % 67. 21 (2010) 0,07 % 136.
  Færøyene [59] Nils 9 (2006)      0,04 % 393. 1 (2006) 0,3 % 70.
  Peru [99] Claus (2012) 70.
  Peru [99] Nicolao (2012) 70.
  Italia [79] Nicolas 656 (2004) 0,2 % 70.
  Taiwan Nick (2012) ca. 0,3 % ca. 72.
  Tsjekkia [93] Nicolas 665 (2006)      0,01 % 214. 66 (2006) 0,1 % 73.
  Italia [79] Nicholas 628 (2004) 0,2 % 73.
  Danmark [67] Claus 22 605 (2012)      0,8 % ca. 78.
  Finland [90] Niilo 20 317 (2012)      0,7 % ca. 81.
  Østerrike [91][92] Klaus 81 (2011) 0,2 % 82.
  Nicaragua [100] Nicolas 3 711 (2003)      0,1 % 84.
  Østerrike [91][92] Nicolas 74 (2011) 0,2 % 86.
  Belgia [33] Nick 7 957 (2002)      0,1 % 148. 289 (2000) 0,5 % 89.
  Østerrike [91][92] Nikolaus 71 (2011) 0,2 % 89.
  Slovenia [40] Nikola 1 287 (2006)      0,1 % 143. 19 (2005) 0,2 % 90.
  Færøyene [59] Niclas 66 (2006)      0,3 % 90.
  Norge [89] Nicolai 2 375 (2012)      0,09 % 211. 83 (2006) 0,3 % 91.
  Mexico [101][102][103] Nicolás (2010) 93.
  Sveits [53][54][55] Nicolò 14 (2008) 0,04 % 101.
  Sveits [53][54][55] Nicola 11 (2008) 0,03 % 104.
  Norge [89] Niklas 1 788 (2012)      0,07 % 249. 66 (2006) 0,2 % 109.
  Danmark [67] Klaus 9 610 (2012)      0,3 % ca. 116.
  Danmark [67] Nicolai 9 418 (2012)      0,3 % ca. 117.
  Finland [90] Niklas 9 024 (2012)      0,3 % ca. 118.
  Tyskland [42] Nicolas (2012) 119.
  Tyskland [42] Nikolas (2012) 119.
  Tsjekkia [93] Mykola 2 717 (2006)      0,05 % 120.
  Tsjekkia [93] Nikola 920 (2006)      0,02 % 182. 20 (2006) 0,04 % 121.
  Estland [64][65][66] Nigul ca. 2 000 (2004) ca. 0,3 % ca. 90.
  Færøyene [59] Niklas 43 (2006)      0,2 % 128.
  Finland [90] Nils 6 952 (2012)      0,3 % ca. 133.
  Norge [89] Nicholas 1 098 (2012)      0,04 % 326. 47 (2006) 0,2 % 133.
  USA [70][71] Nicolas 30 193 (1990)      0,02 % 427. 2 906 (2005) 0,1 % 136.
  Slovakia [84] Nikolaj 264 (2010)      0,010 % 265. 19 (2010) 0,07 % 144.
  Sverige [77][78] Klas (2010) ca. 0,2 % 146.
  Belgia [33] Nico 7 760 (2002)      0,1 % 149.
  Norge [89] Nicolay 771 (2012)      0,03 % 380. 39 (2006) 0,1 % 150.
  Sverige [77][78] Niclas (2010) ca. 0,2 % 150.
  Tsjekkia [93] Nick 108 (2006)      0,002 % 489. 12 (2006) 0,03 % 153.
  Østerrike [91][92] Nikolas 22 (2011) 0,06 % 154.
  Tsjekkia [93] Mikoláš 209 (2006)      0,004 % 353. 11 (2006) 0,02 % 162.
  Østerrike [91][92] Nils 20 (2011) 0,05 % 164.
  Norge [89] Nicklas 686 (2012)      0,03 % 400. 28 (2006) 0,09 % 175.
  Finland [90] Klaus 3 687 (2012)      0,1 % ca. 177.
  Slovenia [40] Nikolaj 857 (2006)      0,09 % 177.
  Norge [89] Nikolas 363 (2012)      0,01 % 556. 27 (2006) 0,09 % 180.
  Sverige [77][78] Nicklas (2010) ca. 0,1 % 186.
  Østerrike [91][92] Nikola 17 (2011) 0,05 % 190.
  Danmark [67] Nicolaj 3 103 (2012)      0,1 % ca. 194.
  Italia [79] Nikolas 97 (2004) 0,04 % 193.
  Sverige [77][78] Nicolas (2010) ca. 0,03 % 423. 49 (2012) 0,10 % 198.
  Østerrike [91][92] Niclas 16 (2011) 0,04 % 201.
  Danmark [67] Niklas 2 808 (2012)      0,1 % ca. 203.
  Norge [89] Nicolas 658 (2012)      0,02 % 408. 21 (2006) 0,07 % 206.
  Østerrike [91][92] Niko 14 (2011) 0,04 % 214.
  Danmark [67] Nick 2 414 (2012)      0,09 % ca. 217.
  Danmark [67] Nils 2 353 (2012)      0,08 % ca. 220.
  Island [104] Níels 130 (2006)      0,08 % ca. 227.
  Slovakia [84] Nikola 155 (2010)      0,006 % 328. 6 (2010) 0,02 % 223.
  Østerrike [91][92] Nick 13 (2011) 0,03 % 223.
  Italia [79] Nico 72 (2004) 0,03 % 224.
  Østerrike [91][92] Claus 11 (2011) 0,03 % 243.
  Frankrike [44] Nils 1 731 (2004)      0,005 % 463. 192 (2004) 0,04 % 249.
  Tsjekkia [93] Nicholas 92 (2006)      0,002 % 536. 4 (2006) 0,008 % 249.
  Danmark [67] Nikolai 1 704 (2012)      0,06 % ca. 255.
  Sverige [77][78] Nicholas (2010) ca. 0,03 % 440. 32 (2012) 0,06 % 255.
  Østerrike [91][92] Nikolai 10 (2011) 0,03 % 257.
  Tyskland [42] Klaas (2012) 262.
  Nederland [31] Klaas 60 (2012) 0,07 % 263.
  Danmark [67] Niclas 1 554 (2012)      0,06 % ca. 266.
  Norge [89] Nikolay 275 (2012)      0,01 % 632. 13 (2006) 0,04 % 272.
  Island [104] Nikulás 75 (2006)      0,05 % ca. 292.
  Norge [89] Niclas 416 (2012)      0,02 % 518. 12 (2006) 0,04 % 291.
  Italia [79] Nikola 49 (2004) 0,02 % 292.
  Danmark [67] Nicholas 1 190 (2012)      0,04 % ca. 300.
  Finland [90] Nicolas 1 163 (2012)      0,04 % ca. 301.
  Tsjekkia [93] Nikolaj 311 (2006)      0,006 % 302.
  Tsjekkia [93] Niklas 9 (2006)      0,0002 % 2 210. 3 (2006) 0,006 % 302.
  Nederland [31] Nils 53 (2012) 0,06 % 303.
  Danmark [67] Nicolas 1 109 (2012)      0,04 % ca. 310.
  USA [70][71] Nick 60 386 (1990)      0,04 % 308.
  Finland [90] Klas 1 066 (2012)      0,04 % ca. 313.
  Danmark [67] Nichlas 1 090 (2012)      0,04 % ca. 312.
  Østerrike [91][92] Nicholas 7 (2011) 0,02 % 312.
  USA [70][71] Nickolas 15 097 (1990)      0,009 % 671. 919 (2005) 0,04 % 329.
  USA [70][71] Nikolas 884 (2005) 0,04 % 333.
  Slovakia [84] Miklós 138 (2010)      0,005 % 335.
  Tyskland [42] Nicolai (2012) 346.
  Tyskland [42] Nikolai (2012) 346.
  Færøyene [59] Claus 11 (2006)      0,04 % 347.
  Sverige [77][78] Nikola (2010) ca. 0,02 % 550. 19 (2012) 0,04 % 348.
  Danmark [67] Claes 832 (2012)      0,03 % ca. 353.
  Tsjekkia [93] Klaus 211 (2006)      0,004 % 351.
  Island [104] Nils 46 (2006)      0,03 % ca. 365.
  Østerrike [91][92] Nicola 5 (2011) 0,01 % 361.
  Norge [89] Nichlas 7 (2006) 0,02 % 363.
  Tsjekkia [93] Nikolay 201 (2006)      0,004 % 364.
  Norge [89] Klaus 858 (2012)      0,03 % 365.
  Østerrike [91][92] Nicolai 5 (2011) 0,01 % 369.
  Sverige [77][78] Nikolas 17 (2012) 0,03 % 375.
  Frankrike [44] Niels 538 (2004)      0,002 % 725. 86 (2004) 0,02 % 377.
  Slovakia [84] Nicholas 80 (2010)      0,003 % 402.
  Norge [89] Niels 632 (2012)      0,02 % 416.
  Slovakia [84] Niko 70 (2010)      0,003 % 427.
  Norge [89] Claus 530 (2012)      0,02 % 454.
  Sverige [77][78] Nikolaj 12 (2012) 0,02 % 464.
  Sverige [77][78] Nilas 12 (2012) 0,02 % 464.
  Tsjekkia [93] Nicolae 119 (2006)      0,002 % 466.
  Tyskland [42] Nikola (2012) 488.
  Nederland [31] Nicolaas 28 (2012) 0,03 % 491.
  Island [104] Nicolas 21 (2006)      0,01 % ca. 523.
  Island [104] Nikolai 20 (2006)      0,01 % ca. 535.
  Sverige [77][78] Nick (2010) ca. 0,002 % 864. 10 (2012) 0,02 % 528.
  Sverige [77][78] Nico 10 (2012) 0,02 % 528.
  Færøyene [59] Klaus 4 (2006)      0,02 % 572.
  Færøyene [59] Nicolai 4 (2006)      0,02 % 572.
  Færøyene [59] Nicolaj 4 (2006)      0,02 % 572.
  Danmark [67] Nicholai 277 (2012)      0,010 % ca. 584.
  Frankrike [44] Nikola 448 (2004)      0,001 % 778. 30 (2004) 0,007 % 583.
  Sverige [77][78] Klaus (2010) ca. 0,01 % 590.
  Nederland [31] Nicolas 22 (2012) 0,02 % 591.
  Slovakia [84] Nick 31 (2010)      0,001 % 602.
  Danmark [67] Nico 250 (2012)      0,009 % ca. 612.
  Sverige [77][78] Niels (2010) ca. 0,01 % 622.
  Danmark [67] Nikolas 233 (2012)      0,008 % ca. 632.
  Tsjekkia [93] Nikolaos 68 (2006)      0,001 % 634.
  Danmark [67] Nickolai 213 (2012)      0,008 % ca. 659.
  Danmark [67] Nickolaj 206 (2012)      0,007 % ca. 669.
  Slovakia [84] Mykola 24 (2010)      0,0009 % 689.
  Norge [89] Claes 230 (2012)      0,009 % 696.
  Slovakia [84] Nico 23 (2010)      0,0008 % 699.
  Danmark [67] Nels 154 (2012)      0,006 % ca. 764.
  Sverige [77][78] Claus (2010) ca. 0,004 % 797.
  Færøyene [59] Nichlas 2 (2006)      0,008 % 810.
  Færøyene [59] Nick 2 (2006)      0,008 % 810.
  Færøyene [59] Niklái 2 (2006)      0,008 % 810.
  Færøyene [59] Nikolas 2 (2006)      0,008 % 810.
  Finland [90] Launo 129 (2012)      0,005 % ca. 821.
  Danmark [67] Nilas 132 (2012)      0,005 % ca. 820.
  Frankrike [44] Nicola 12 (2004) 0,003 % 820.
  Nederland [31] Nico 14 (2012) 0,02 % 824.
  Slovakia [84] Nicola 16 (2010)      0,0006 % 828.
  Island [104] Nikolas 7 (2006)      0,004 % ca. 864.
  Sverige [77][78] Nikolaus (2010) ca. 0,003 % 839.
  Sverige [77][78] Nikolai (2010) ca. 0,003 % 855.
  Tsjekkia [93] Nikolai 38 (2006)      0,0007 % 893.
  Sverige [77][78] Nikolaos (2010) ca. 0,002 % 912.
  Slovakia [84] Nicol 11 (2010)      0,0004 % 973.
  Slovakia [84] Nikolaos 11 (2010)      0,0004 % 973.
  Nederland [31] Nik 11 (2012) 0,01 % 980.

Kjente personer som heter Nikolaus/NikolasRediger

Personene i listen er ordnet kronologisk etter fødselsår.

Se ogsåRediger

ReferanserRediger

 1. ^ «Nordiskt runnamnslexikon». 
 2. ^ Regesta Norvegica
 3. ^ Kristoffer Kruken (1995). Norsk personnamnleksikon. Norge: Samlaget. [død lenke]
 4. ^ «Navnestatistikk». Statistisk sentralbyrå.  Statistikk for navn i Norge
 5. ^ «Digitalarkivet». Arkivverket. Arkivert fra originalen 27. oktober 2007.  Folketellinger i Norge
 6. ^ Egil Pettersen (1981). Personnavn i Vest-Norge 1450-1550. Oslo: Novus. ISBN 8270990671. 
 7. ^ Talan Gwynek  (1999). Late Sixteenth Century English Given Names. England. 
 8. ^ Scott Smith-Bannister  (1997). Names and Naming Patterns in England, 1538-1700. England: Clarendon Press. 
 9. ^ Eleanor Nickerson. «British Baby Names». britishbabynames.com. Besøkt 31. august 2015. 
 10. ^ Sarah Waldock. «Top 50 Male Names by the century pre-conquest to 1600». sarahs-history-place.blogspot.com. Besøkt 2. september 2015. 
 11. ^ «British Baby Names». britishbabynames.com. Besøkt 17. september 2015. 
 12. ^ «Baby Name Data». Social Security Administration. Besøkt 15. september 2015. 
 13. ^ «Popular Given Names US, 1801-1999». Douglas Galbi. Besøkt 16. september 2015. 
 14. ^ «Member Directory». Linkedin.  Uoffisiell statistikk basert på Linkedin-medlemmer. Erstatt landskoden først i lenken med ønsket land.
 15. ^ «Danskernes Navne». Københavns universitet.  Uoffisiell statistikk basert på antall boende i Danmark.
 16. ^ «Top 100 popular first names». locatemyname.com.  Uoffisiell statistikk.
 17. ^ «Meaning of names». meaningofname.org.  Uoffisiell statistikk.
 18. ^ «SPARQL Query». DBpedia.  Uoffisiell statistikk basert på antall forekomster av navnet i biografier på engelsk Wikipedia.
 19. ^ «Top Most Popular Baby Names». top-most-popular-baby-names.com.  Uoffisiell statistikk.
 20. ^ «Students of the World - Statistics». studentsoftheworld.info.  Uoffisiell statistikk.
 21. ^ «Prénoms du monde». meilleursprenoms.com.  Uoffisiell statistikk.
 22. ^ «Human name search engine and statistics». nejms.com.  Uoffisiell statistikk.
 23. ^ «Cele mai frecvente numele şi prenumele a copiilor înregistraţi în anul 2008». stare-civila.gov.md. 
 24. ^ «Nombres más frecuentes por nacionalidad». Instituto Nacional de Estadística.  Statistikk for moldovere bosatt i Spania
 25. ^ «Santiago y Sofía, los nombres más elegidos en 2006 por los porteños». lanacion.com. 
 26. ^ «Most Popular Names». babynames.ch. 
 27. ^ «Area Name ARGENTINA». World Names Profiler. 
 28. ^ «Area Name SERBIA». World Names Profiler.  Statistikk for navn i Serbia (engelsk)
 29. ^ «The Top Baby Names in Serbia for 2003-2005». BabyNameFacts.com.  Statistikk for navn i Serbia (engelsk)
 30. ^ «Top 100 World Baby Names». top-100-baby-names-search.com.  Uoffisiell statistikk.
 31. ^ a b c d e f g h i «Kindernamen top 20». Sociale Verzekeringsbank.  Statistikk for navn i Nederland (nederlandsk)
 32. ^ «Mohammad, Fatima most popular names in Qatar». Gulf News. 
 33. ^ a b c d «Voornamen Bevolking toestand op 1 januari 2002». FOD Economie.  Statistikk for navn i Belgia (nederlandsk/fransk)
 34. ^ «Popular names of the year». Central Registry.  Statistikk for navn i Georgia (engelsk)
 35. ^ «View the most popular names from countries and regions around the world». babynamefacts.com. 
 36. ^ «Табелите за најчести имиња и презимиња се изработени според состојбата». stat.gov.mk. 
 37. ^ a b c d «ПОВЕЧЕ ОТ 400 ХИЛЯДИ БЪЛГАРИ ПРАЗНУВАТ НА ЙОРДАНОВДЕН И ИВАНОВДЕН» (PDF). nsi.bg. 
 38. ^ a b c d «Top 100 World Baby Names». top-100-baby-names-search.com.  Uoffisiell statistikk.
 39. ^ a b «Ellinika Onomata». foundalis.com.  Statistikk for fornavn i Hellas (gresk)
 40. ^ a b c d «Database of first names and family names». Statistical Office of the Republic of Slovenia.  Statistikk for navn i Slovenia (engelsk)
 41. ^ a b c «Navnestatistik for Grønland 2011» (PDF). Grønlands Statistik.  Statistikk for navn på Grønland (dansk)
 42. ^ a b c d e f g h i j k l m n «Vornamens-Hitlisten». Knud Bielefeld.  Statistikk for tyske fornavn (tysk)
 43. ^ «Curiosidades de los nombres colombianos». registraduria.gov.co. 
 44. ^ a b c d e «L'encyclopédie des prénoms». Le Journal des Femmes.  Statistikk for franske fornavn (fransk)
 45. ^ «Nombres más Comunes». Registro Civil de Chile.  Statistikk for navn i Chile (spansk)
 46. ^ a b «Most Popular Names». babynames.ch. 
 47. ^ a b «Nombres más frecuentes por nacionalidad». Instituto Nacional de Estadística.  Statistikk for rumenere bosatt i Spania
 48. ^ «Nombres más frecuentes por nacionalidad». Instituto Nacional de Estadística.  Statistikk for uruguayere bosatt i Spania
 49. ^ «Abril, Matías, Thiago y Mía: los nombres más usados en 2010». elpais.com.uy. 
 50. ^ a b c «Популярные имена в России» (PDF). yandex.ru. 
 51. ^ a b c «ИМЕНА». Управление записи актов гражданского состояния. 
 52. ^ a b c «Russian Given Names: Their Pronunciation, Meaning, and Frequency» (PDF). The American Name Society.  Statistikk for navn i Russland (engelsk)
 53. ^ a b c d e «Vornamen in der Schweiz». Bundesamt für Statistik. 
 54. ^ a b c d e «Area Name SWITZERLAND». World Names Profiler.  Statistikk for navn i Sveits (engelsk)
 55. ^ a b c d e «Die beliebtesten Vornamen in der Schweiz». Kindernamen.org.  Statistikk for navn i Sveits (tysk)
 56. ^ a b «Іван і Настасься — самыя папулярныя дзіцячыя імёны ў Беларусі». nn.by. 
 57. ^ a b «View the most popular names from countries and regions around the world». babynamefacts.com. 
 58. ^ a b «Рейтинг имен». rebenok.by.  Uoffisiell statistikk
 59. ^ a b c d e f g h i j k l «Íbúgvaviðurskifti og val». Hagstova Føroya.  Statistikk for navn på Færøyene (færøysk)
 60. ^ «Most Common Filipino Names : 2005». National Statistics Office. 
 61. ^ «View the most popular names from countries and regions around the world». babynamefacts.com. 
 62. ^ «Nombres más frecuentes por nacionalidad». Instituto Nacional de Estadística.  Statistikk for filippinere bosatt i Spania
 63. ^ a b «Kiva». Kiva.  Uoffisiell statistikk basert på registrete i Kiva.
 64. ^ a b «Tamm, Saar, Mägi and Sepp are the most common family names in Estonia». Siseministeerium.  Statistikk for navn i Estland (engelsk)
 65. ^ a b «Lastele enim pandud eesnimed aastal 2012». Siseministeerium.  Statistikk for navn i Estland (estisk)
 66. ^ a b «Pronunciation and Meaning of Estonian Names». fredonia.edu.  Uoffisiell statistikk med estimert andel basert på et lite antall navn.
 67. ^ a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w «Navne». Danmarks Statistik.  Statistikk for navn i Danmark (dansk)
 68. ^ «Os nomes de bebê mais usados em 2012». babycenter.com. 
 69. ^ «Maria e José são os nomes mais comuns no Brasil, diz levantamento». globo.com. 
 70. ^ a b c d e «Popular Baby Names». Social Security Administration.  Statistikk for navn i USA (engelsk)
 71. ^ a b c d e «Name Statistics». Name Statistics.  Statistikk for navn i USA (engelsk)
 72. ^ «Najpopularniejsze imiona i nazwiska w Polsce w 2004 roku». Ministry of Interior and Administration of the Republic of Poland.  Statistikk for navn i Polen (polsk)
 73. ^ «Najpopularniejsze imiona i nazwiska w Polsce w 2009 roku». Ministry of Interior and Administration of the Republic of Poland.  Statistikk for navn i Polen (polsk)
 74. ^ a b c d «Naming Babies: 2011». National Statistics Office Malta. 
 75. ^ a b c d e f «Name search». nejms.com.  Uoffisiell statistikk.
 76. ^ a b c «Top Baby Names in Canada 2012». Today's Parent. 
 77. ^ a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t «Namnsökning. Hur många heter...?». Statistiska centralbyrån.  Statistikk for navn i Sverige (svensk)
 78. ^ a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t «Namnstatistik Sverige». Allt för Föräldrar.  Statistikk for navn i Sverige (svensk)
 79. ^ a b c d e f g «Classifiche onomastiche». Laboratorio Internazionale di Onomastica.  Statistikk for navn i Italia (italiensk)
 80. ^ a b «Baby Names Australia». Mark McCrindle. 
 81. ^ «Алфавітний перелік імен». ukrcensus.gov.ua. 
 82. ^ «Utonevek 2005». SIndex.hu Zrt.  Statistikk for navn i Ungarn (ungarsk)
 83. ^ «Nombres más frecuentes por nacionalidad». Instituto Nacional de Estadística.  Statistikk for bolivianere bosatt i Spania
 84. ^ a b c d e f g h i j k l m n «Najčastejším menom, ktorým rodičia pomenovali svoje dieťa v roku 2010, je Jakub.». Ministerstvo vnútra.  Statistikk for navn i Slovakia (slovakisk)
 85. ^ «Vārdu meklēšana». Ministry of Interior of Republic of Latvia, Office of Citizenship and Migration Affairs. 
 86. ^ «The Latvians». The Latvian Institute.  Statistikk for navn i Latvia (engelsk)
 87. ^ «View the most popular names from countries and regions around the world». babynamefacts.com. 
 88. ^ «The most frequent names and surnames of residents in Spain and baby names». INE. National Statistics Institute. Spanish Statistical Office.  Statistikk for navn i Spania (engelsk)
 89. ^ a b c d e f g h i j k l m n o p «Navnestatistikk». Statistisk sentralbyrå.  Statistikk for navn i Norge
 90. ^ a b c d e f g h «Namntjänst». Befolkningsregistercentralen.  Statistikk for navn i Finland (svensk)
 91. ^ a b c d e f g h i j k l m n o p «Vornamen 1984 - 2011». Statistik Austria. 
 92. ^ a b c d e f g h i j k l m n o p «Area Name AUSTRIA». World Names Profiler. 
 93. ^ a b c d e f g h i j k l m n o «Četnost jmen a příjmení». Ministerstvo vnitra a Policejní prezidium ČR.  Statistikk for tsjekkiske fornavn (tsjekkisk)
 94. ^ «Najčešća dodjeljivana imena novorođene djece u 2011 godini». Bosnia and Herzegovina Federal Office of Statistics. 
 95. ^ «Top 40 baby names of 2012». babycenter.in. 
 96. ^ «View the most popular names from countries and regions around the world». babynamefacts.com. 
 97. ^ «Top names from other countries». top-most-popular-baby-names.com.  Uoffisiell statistikk
 98. ^ «Nombres más frecuentes por nacionalidad». Instituto Nacional de Estadística.  Statistikk for indere bosatt i Spania
 99. ^ a b «Top 100 World Baby Names». top-100-baby-names-search.com.  Uoffisiell statistikk.
 100. ^ «Frecuencia de los nombres propios». genforum.genealogy.com. 
 101. ^ «Los nombres más frecuentes en México desde 1930». BabyCenter.  Statistikk for navn i Mexico (spansk)
 102. ^ «Cien nombres más usados en México para mujer y hombre». terra.com.mx. 
 103. ^ «Nombres más frecuentes por nacionalidad». Instituto Nacional de Estadística.  Statistikk for meksikanere bosatt i Spania
 104. ^ a b c d e f «Nöfn í þjóðskrá». Hagstofa Íslands.  Statistikk for navn på Island (islandsk)