En nettportal (også kalt webportal eller bare portal) er en type nettsted som sammenstiller lenker til andre nettsteder og informasjon fra flere kilder på en ensartet måte. Portaler fungerer som en inngang til en rekke andre ressurser og sider innen et visst emneområde eller rettet mot en spesielle brukergrupper. Webportaler har lite eget innhold, men gir henvisning til andre nettsteder eller henter innhold fra andre kilder. Portaler presenterer ofte informasjonselement i egne bokser som brukerne selv kan velge hvordan de vil vise, noe som gjør at portalteknologi gjerne brukes til organisasjoners intranett for å presentere relevant informasjon i et kontrollpaneloppsett brukerne kan tilpasse etter behov.

Skjermdump av portalen/katalogtjenesten DMOZ som er en brukerskapt tematisk lenkesamling som har vært utviklet siden 1998.

Portal var i perioden rundt dot com-boblen ved årtusenskiftet et moteord som vanligvis refererte til en nettside som var ment å fungere som startsiden brukerne skulle starte fra når de logget på nettet.[1] Normalt inneholdt portaler lenker til populære nettsteder og felt for søk i flere populære søkemotorer gjerne sammen med pålogging til brukerens webmail. Denne typen internettportaler gikk av moten tidlig på 2000-tallet, delvis fordi forbedringer i søk gjorde lenkesamlinger mindre nyttige. Men portalkonseptet fortsatte å være nyttig i utviklingen av intranettportaler.[2] Eksempler på internettportaler som fortsatt er populære er Yahoo[3] og ABC Startsiden[4]

Teknologiselskaper lanserte også ordet portal om en bestemt teknologi («portlet») som gjerne ble brukt til å lage organisasjoners intranett.[5] Denne betydningen lever videre ved at nettsteder som bruker portalteknologi omtales som portaler, selv om slike nettsteder kan være svært forskjellig fra portaler som er lenkesamlinger. Intranett som har hovedvekt på å integrere data for å vise data flere underliggende datasystemer benevnes gjerne som portaler. Siden mange intranett som er bygd med portalteknologi omtales de ofte som bedriftsportal eller lignende.

Etterhvert har mange tatt i bruk portal-ordet for å beskrive nettsteder som syndikerer innhold fra andre organisasjoner og som har som mål å være en mellomstasjon for hjelpe brukere å finne fram til det de leter etter på andre nettsteder. I denne betydningen er en portal ikke nødvendigvis ment å være brukerens startside for ethvert besøk på nettet. På norsk brukes ordet portal, særlig i av organisasjoner i offentlig sektor, noe upresist som synonym for nettsted. I denne upresise utvidede betydningen er portaler nettsteder som presenterer innhold som er innsamlet fra flere kilder.[6] I en av forskriftene til domstolloven omtales systemet for elektronisk kommunikasjon mellom domstoler og advokater som «nettportal» [7]

Portal i Wikipedia-sammenheng

rediger

Wikipedia er portaler eller wikiportaler metasider eller «hovedsider» for utvalgte emner. Eksempler på portaler er Portal:Kunst, Portal:Arkeologi eller Portal:Progressiv_rock

Referanser

rediger
  1. ^ Webopedia Definisjon av portal på Webopedia gjenspeiler definisjonen av portal som startside
  2. ^ Jakob Nielsen Intranet Portals: A Tool Metaphor for Corporate Information 31.03.2003
  3. ^ yahoo.no
  4. ^ startsiden.no
  5. ^ O'Reilly What Is a Portlet? 14.09.2005
  6. ^ Søk i regjeringen.no etter ordet «portal» gir mange eksempler på at ordet portal brukes om nettsteder som neppe er å regne som portaler
  7. ^ lovdata.no Forskrift om prøveordning med elektronisk kommunikasjon med domstolene