Et intranett er et internt nettverk for en bedrift, der kun de ansatte i bedriften har tilgang. For å forstå begrepet intranett er det nyttig å se det i sammenheng med internett og ekstranett:

 • Internett er det verdensomspennende datanettverket, som brukes når vi surfer på websider, sender e-post og så videre.
 • Intranett er et nettverk bygget med samme teknologi, men som kun brukes av ansatte i en bedrift.
 • Ekstranett er når et intranett også åpnes opp til tredjeparter, slik som leverandører, kunder eller samarbeidspartnere.
En skoles intranett

En annen vanlig definisjon på et intranett er bedriftens interne webløsning, det vil si en webløsning som kun har bedriftens ansatte som brukere. På samme måte som nettverkene klassifiseres etter hvilke brukere de har, bruker man denne inndelingen også på webløsninger:

 • Internettløsninger er i prinsippet åpen og tilgjengelig for alle. En bedrift bruker en internettside for å kommunisere med allmennheten.
 • Intranettløsninger er vanligvis tilgangsbegrenset. En bedrift bruker et slik intranett for å kommunisere med sine ansatte, og samle interne tjenester på ett sted.
 • Ekstranettløsninger er også tilgangsbegrenset, og bedriften bruker dette til å kommunisere med tredjeparter, som kunder, leverandører eller samarbeidspartnere.

Bedriftens interne nettverk

rediger

Intranett kan referere til bedriftens interne nettverk, det vil si sammenknytningen av datamaskiner, servere og andre ressurser i bedriften. Intranett bruker samme teknologi som Internett, og vanligvis er intranettet koblet til Internett via en ruter og beskyttet av en brannmur.

Noen ganger består et intranett av kun ett lokalnettverk. Bedriftens interne nettverk kan også bestå av flere lokalnettverk som er koblet sammen via VPN, for eksempel når man har flere kontorer, eller man har bedriftens servere i et driftssenter i stedet for i kontorlokalene. Ved å bruke VPN kan også ansatte koble seg på dette interne nettverket.

Bedriftens interne webløsning

rediger

Når en bedrift har en intern webløsning, som benytter seg av standard internett-teknologi som HTML og TCP/IP, kalles webløsningen for et Intranett.

 • Intranettet vokste primært fram som en kommunikasjonskanal, for å formidle informasjon til og mellom de ansatte i bedriften.
 • Det kan også være et oppslagsverk for internt regelverk og tilsvarende informasjon.
 • Intranett kan også knytte sterkere bånd internt i bedriften, ved at de ansatte deler opplevelsen av interne nyheter og lignende.
 • Intranettet egner seg til å redusere papirarbeid, ved at man kan fylle ut og sende inn skjemaet via løsningen, i stedet for å skrive ut, og deretter få det ført inn i et annet system.

Etter hvert som teknologien for webapplikasjoner har blitt bedre, har intranettapplikasjoner blitt mye billigere. På grunn av prisen var intranett i begynnelsen noe kun større firma hadde, men nå er teknologien blitt så lett tilgjengelig at også små bedrifter bruker intranett.

Intranettets historie

rediger

De første intranett ble tatt i bruk av organisasjoner i USA i 1990-1991, og teknologien ble veldig raskt tatt i bruk av bedrifter. Bedriftene var villige til å betale store beløp for dette, og et stort nytt marked etablerte seg på kort tid. Dette resulterte i et intenst kappløp mellom leverandører for å komme på markedet og tilby løsninger, i noe som ble karakterisert som et cyber-gullrush.

De første intranett var statiske websider med tekst, som kun var tilgjengelig i et lokalnettverk. Det brukte samme teknologi som vanlige websider, og inneholdt primært:

 • Oppslagsverk over bedriftens rutiner og tilsvarende informasjon
 • Interne nyheter
 • Linker til nedlastbare dokumenter, som for eksempel skjema

I begynnelsen ble informasjonen på intranettet publisert av teknisk personell ved hjelp av programvare for å redigere HTML-sider. Etter hvert fikk man bedre løsninger for publisering, og moderne intranett har vanligvis et integrert system for å vedlikehold og publisere informasjonen.

Intranettet ble også tilgjengelig utenfra, via oppringt tilgang eller VPN-løsninger.

Skjema til nedlasting var første steg på intranettets rolle for å redusere papirarbeidet i bedriften. I begynnelsen lastet brukeren ned et skjema, men måtte fortsatt skrive det ut, fylle ut verdiene og sende det fysisk til en mottaker. Etter hvert utviklet teknologien seg til at man kunne fylle ut skjemaene på datamaskinen, og etter kun kort tid ble det vanlig å fylle ut et webskjema, som så ble levert via e-post.

Moderne intranettløsninger

rediger

Dagens intranettløsninger er mye mer avanserte enn de første løsningene, og inneholder ofte databaser og koblinger til andre systemer. Når man da fyller ut et skjema, blir informasjonen lagret i systemet, og man kan redigere dette i ettertid. Slik digital selvbetjening er et svært effektivt virkemiddel for å redusere papirarbeid i bedriften. noen eksempler på slike systemer er:

 • Reiseregninger
 • Timeføring
 • Kundedatabase

Samtidig er det blitt vanlig å samle gruppevare på intranettet, slik at de ansatte får tilgang til systemer for kommunikasjon, deling og samarbeid uten å måtte bruke spesiell programvare på sine arbeidsstasjoner. Noen eksempler på dette er:

 • E-post
 • Kalender
 • Diskusjoner
 • Deling av filer

Moderne intranettløsninger har vanligvis veldig gode sikkerhetsmekanismer. Integrert tilgangsstyring er vanlig, og store løsninger er ofte koblet opp mot for eksempel Active Directory. Løsningene er ofte koblet på nett, og tilgjengelige fra hvor som helst via SSL-kryptert innlogging eller VPN-løsninger.

Kilder

rediger