Spolebensnerven

(Omdirigert fra «Nervus radialis»)
Nerve: Spolebensnerven
Gray818.png
Nervus suprascapularis, nervus axillaris og nervus radialis.
Gray413.png
Tverrsnitt av midten av overarmen. Nervus radialis er merket nede t.v.)
Latinsk navn nervus radialis
Gray's emne #210 943
Innerverer Triceps brachii
Fra Posterior cord
Til Posterior interosseous nerve
MeSH [1]
Dorlands/Elsevier n_05/12566581

Spolebensnerven eller radialnerven (nervus radialis) er en nerve i menneskekroppen, som innerverer muskler i armen, underarmen og hånden. Den kommer fra den posteriore delen av plexus brachialis med røtter fra spinalnervene C5, C6, C7, C8 og T1, og fortsetter posteriort nedover armen. Nedover humerus (overarmsbeinet), går nerven i en grop kalt Sulcus Radialis.

Større nerver (se også Det perifere nervesystemet)

Hjernenerver: I olfactorius | II opticus | III oculomotorius | IV trochlearis | V trigeminus | V1 ophthalmicus (lacrimalis, frontalis, supratrochlearis, supraorbitalis, nasociliaris, ganglion ciliare) | V2 maxillaris (ganglion sphenopalatina) | V3 mandibularis (buccalis - auriculotemporalis - lingualis - inferior alveolar - ganglion otica) | VI abducens | VII facialis (chorda tympani, nervus intermedius) | VIII vestibulocochlearis (cochlearis, vestibularis) | IX glossopharyngeus | X vagus (recurrent laryngeal, Alderman's nervus) | XI accessorius | XII hypoglossus

Posterior spinal nervus: greater occipital

C1-C4 - plexus cervicalis: lesser occipital | greater auricular | lesser auricular | phrenic | ansa cervicalis

C5-C8, T1 - Plexus brachialis: supraclavicular branches (dorsal scapular, suprascapular, thoracic longus) | lateral cord (musculocutaneous, lateral antibrachial cutaneous, lateral head of median nervus) | medial cord (ulnaris, medial head of median nervus, medial antibrachial cutaneous, medial brachial cutaneous) | posterior cord (axillaris, radialis)

T2-T11: intercostal

T12, L1-L5 - Plexus lumbalis: iliohypogastric | ilioinguinal | genitofemoral | lateral femoral cutaneous | femoral | obturator

S1-S4 - Plexus sacralis: gluteal | posterior femoral cutaneous | tibial | ischiatica | sural | peroneus communis

S2-S5 - Plexus pudendalis: perforating cutaneous | pudendal | visceral | muscular | anococcygeal