Nervus peroneus communis

Nervus peroneus communis (Nervus fibularis communis, nervus popliteus externus, nervus peroneus) er en nerve med tykkelse av ca. halvparten av nervus tibialis som avgår fra dorsale grener av fjerde og femte lumbale og første og andre sakrale nerve.

Nerve: Common peroneal
Nerver i høyre ben, sett bakfra. (Nervus peroneus communis er markert til høyre for sentrum)
Diagram som viser den segmentelle inndeling av de kutane nerver i høyre ben, sett bakfra (forsyningsområdet til Nervus peroneus communis er markert blått i midten til høyre).
Latinsk navn n. fibularis communis, n. peroneus communis
[[Liste over emner i Gray's Anatomy:{{{GrayEmne}}}#Gray.27s_side_.23|Gray's]] emne #{{{GrayEmne}}}
Innerverer dypt: tibialis anterior, extensor hallucis longus, extensor digitorum longus, peroneus tertius, extensor digitorum brevis
overfladisk: peroneus longus, peroneus brevis
Fra plexus sacralis
Til nervus peroneus profundus og nervus peroneus superficialis
MeSH [1]
Dorlands/Elsevier n_05/12565792

Nervus peroneus communis løper skrått ned langs lateral-siden av fossa poplitea til hodet av fibula, tett på mediale kant av biceps femoris.

Nerven ligger mellom senen til biceps femoris og det laterale hodet til gastrocmnemius, svinger seg rundt hodet til fibula, mellom peroneus longus og leggen, og deler seg nedenfor muskelen til nervus peroneus superficialis og nervus peroneus profundus.

Traumatisk skade av nerven kan resultere i en tilstand kalt "droppfot", hvor dorsifleksjon av ankelledd og stortå blir kompromittert, som fører til at man sleper på foten når man går, samt sensorisk tap av den dorsale delen av foten og deler av den anteriøre, nedre laterale delen av leggen.

Grener

rediger

Før den endelige forgrening av nerven, avgir den artikulære og laterale surale kutane nervegrener.

  • De artikulære (ledd-) forgreninger (rami articulares) er følgende tre:
  • De laterale surale kutane forgreninger (n. cutaneus surae lateralis) forsyner huden på baksiden og yttersiden av leggen, en gren (n. communicans fibularis), avgår like ved hodet til fibula, krysser det laterale hodet til gastrocnemius til midten av leggen og går sammen med nervus cutaneus surae medialis og danner nervus suralis. The peroneal anastomotic is occasionally continued down as a separate branch så langt ned som til hælen.

Flere illustrasjoner

rediger

Eksterne lenker

rediger
Større nerver (se også Det perifere nervesystemet)

Hjernenerver: I olfactorius | II opticus | III oculomotorius | IV trochlearis | V trigeminus | V1 ophthalmicus (lacrimalis, frontalis, supratrochlearis, supraorbitalis, nasociliaris, ganglion ciliare) | V2 maxillaris (ganglion sphenopalatina) | V3 mandibularis (buccalis - auriculotemporalis - lingualis - inferior alveolar - ganglion otica) | VI abducens | VII facialis (chorda tympani, nervus intermedius) | VIII vestibulocochlearis (cochlearis, vestibularis) | IX glossopharyngeus | X vagus (recurrent laryngeal, Alderman's nervus) | XI accessorius | XII hypoglossus

Posterior spinal nervus: greater occipital

C1-C4 - plexus cervicalis: lesser occipital | greater auricular | lesser auricular | phrenic | ansa cervicalis

C5-C8, T1 - Plexus brachialis: supraclavicular branches (dorsal scapular, suprascapular, thoracic longus) | lateral cord (musculocutaneous, lateral antibrachial cutaneous, lateral head of median nervus) | medial cord (ulnaris, medial head of median nervus, medial antibrachial cutaneous, medial brachial cutaneous) | posterior cord (axillaris, radialis)

T2-T11: intercostal

T12, L1-L5 - Plexus lumbalis: iliohypogastric | ilioinguinal | genitofemoral | lateral femoral cutaneous | femoral | obturator

S1-S4 - Plexus sacralis: gluteal | posterior femoral cutaneous | tibial | ischiatica | sural | peroneus communis

S2-S5 - Plexus pudendalis: perforating cutaneous | pudendal | visceral | muscular | anococcygeal