Kne, kneregionen (latin: genu, regio genus) er en kroppsregion midt på benet (membrum inferiosis) som forbinder låret (femur) med leggen (crus) og omfatter kneleddet (art. genus), kneskjellet (patella) og knehasen (fossa poplitea).

Et kvinnekne.

Kneregionen avgrenses av to transversalplan: Et proximalt, rett ovenfor kneskålens begynnelse (basis patellae) og et distalt, rett under det ventrale utspringet under skinnebenets (tibia) hode (tuberositas tibiae).

Lårbenet (os femoris) og skinnebenet (tibia) står normalt med en vinkel på 175° mot hverandre. En mindre vinkel kalles kalvbenthet (genu valgum) og en større vinkel kalles for hjulbenthet (genu varum).

Kneleddet har flere bevegelser: Fleksjon, ekstensjon, innadrotasjon og utadrotasjon.

Kneplager

Undersøkelse av kneet Kneleddsundersøkelsen består oftest av inspeksjon, klemming på strukturer rundt leddet, testing av kraft og bevegelighet, tester for påvisning av korsbåndskader, meniskskader og andre leddbåndskader. Ved spesielle tilfeller vil det være aktuelt for legen å tappe ut leddvæske – ved sterk hevelse eller ved behov for å undersøke leddvæsken. Ved mistanke om underliggende sykdom er det aktuelt å ta blodprøver. Røntgen, CT, MR og eventuelt artroskopi er aktuelle undersøkelser ved utredning av skader i kneet.