Distal (lat.) betegner noe som er lengre bort i avstand. Det brukes i anatomien for å betegne en strukturs posisjon i forhold til en annen, særlig på ben og armer.

Eks. «Hånda befinner seg distalt for underarmen»

Motsetningen til distalt er proksimalt.

Se ogsåRediger