Nationalsozialistisches Kraftfahrkorps

Nationalsozialistisches Kraftfahrkorps (NSKK, «Det nasjonalsosialistiske motorkorps») var en paramilitær organisasjon for aktiviteter knyttet til motorkjøretøy underlagt det tyske nasjonalsosialistiske partiet NSDAP. Korpset ble opprettet i 1931 og opphørte å eksistere ved andre verdenskrigs slutt i 1945.

Uniformert trafikkdirigering organisert av Nationalsozialistisches Kraftfahrkorps (NSKK) i det tyskokkuperte i Poznań (på tysk Posen) i Polen oktober 1939.
«Høyttalerbil» fra NSKK i Poznań 1939.

HistorieRediger

NSKK erstattet en organisasjon som hadde blitt opprettet i 1930, Nationalsozialistisches Automobil-Korps. Årsaken til navneendringen var at man ville reflektere at interessen strakk seg utover vanlige biler; først motorsykler, og etterhvert også lette pansrede kjøretøyer.

Korpset var den minste av NSDAPs organisasjoner, og var opprinnelig tenkt som et motorisert korps under Sturmabteilung (SA). Det var i 1934 omkring 10 000 medlemmer, og korpset ble da helt adskilt fra SA. Strukturen fortsatte å være basert på SAs. Dette kan ha reddet NSKK fra å bli utslettet, ettersom «De lange knivers natt», utrenskningen i SA, inntraff kort tid senere.

Hovedformålet med korpset var å lære opp medlemmene i kjøreferdigheter og vedlikehold av kjøretøyer. I midten av 1930-årene skaffet de seg praktisk erfaring blant annet gjennom å drive en veiredningstjeneste.

Interesserte personer kunne bli tatt opp i NSKK selv om de ikke hadde førerkort, men de måtte bevise at de var av «arisk rase».

Ved utbruddet av andre verdenskrig i 1939 ble NSKK et viktig rekrutteringssted for Wehrmacht, det tyske forsvaret, ettersom medlemmene var trent i motorisert transport. Gjennom hele krigen var et flertall av enhetene i Wehrmacht hestetrukne, men det ble lagt stor vekt på å få opprettet så mange motoriserte enheter som mulig. De fleste av NSKKs medlemmer gikk inn i forskjellige motoriserte enheter.

I 1945 ble korpset oppløst, og under Nürnbergprosessen ble den erklært som en forbudt organisasjon, men ikke kriminell, som for eksempel Schutzstaffel. Årsaken til forbudet var dels den opprinnelige tilknytningen til SA, og dels rasedoktrinen som ble forfektet.

GradmerkerRediger

 
Obertruppführer i NSKK med styrthjelm i lær, brun SA-skjorte, hakekorsbind, SA-dolk og signalhorn.
 
1=NSKK-Anwärter 1=NSKK-Sturmmann 2=NSKK-Obersturmmann 3=NSKK-Rottenführer 4=NSKK-Scharführer 5=NSKK-Oberscharführer 6=NSKK-Truppführer 7=NSKK-Obertruppführer 8=NSKK-Haupttruppführer. Kilde: [1]
 
9=NSKK-Sturmführer 10=NSKK-Obersturmführer 11=NSKK-Hauptsturmführer 12=NSKK-Staffelführer 13=NSKK-Oberstaffelführer 14=NSKK-Standartenführer 15=NSKK-Oberführer 16=NSKK-Brigadeführer 17=NSKK-Gruppenführer 18=NSKK-Obergruppenführer 19=NSKK-Korpsführer.Kilde:[1]

ReferanserRediger

Eksterne lenkerRediger