Narkotikalisten

Narkotikalisten var en norsk forskrift hjemlet i legemiddelloven. Forskriften listet opp de psykoaktive stoffer og derivater det til enhver tid var straffbart å produsere, forhandle med, eller bruke utenom i medisinsk øyemed (les: med resept eller annen spesiell tillatelse). Disse ulovlige stoffene var med andre ord narkotika i juridisk betydning.

Statens legemiddelverk (underlagt Helse- og omsorgsdepartementet) hadde fullmakt til å føre opp nye stoffer på listen, og manglende kjennskap til nyoppføringer var ikke grunnlag for straffrihet. Det juridiske grunnlaget og retningslinjen for listen og Helsedirektoratets avgjørelser lå i to FN-konvensjoner: Narkotikakonvensjonen av 1961 og Konvensjonen om psykotrope stoffer av 1971.

Narkotikalisten ble opphevet i 2013 da narkotikaforskriften trådte i kraft.[1]

Se ogsåRediger

ReferanserRediger

Eksterne lenkerRediger