Legemiddelloven

Legemiddelloven eller lov om legemidler m.v. av 4. desember 1992 nr 132, inneholder de mest sentrale bestemmelsene om legemidler og andre varer til medisinsk bruk i Norge.

Loven trådte i kraft 1. januar 1994, og er i stor grad en fullmaktslov som gir regjeringen med Helse- og omsorgsdepartementet mulighet til å bestemme de gjeldende regler gjennom forskrifter.

Eksterne lenkerRediger