NOx-avgift

NOX-avgift er en særavgift til statskassen.

Avgiften på utslipp av nitrogenoksider (NOX) ble innført i 2007. Avgiftens formål er å bidra til kostnadseffektive reduksjoner i utslippene av NOX og sammen med andre virkemidler bidra til å oppfylle Norges utslippsforpliktelse etter Gøteborgprotokollen.[1] Avgiftsplikten oppstår ved utslipp av NOX og omfatter utslipp av NOX ved energiproduksjon fra:

  • framdriftsmaskineri med samlet installert motoreffekt på mer enn 750 kW,
  • motorer, kjeler og turbiner med samlet installert innfyrt effekt på mer enn 10 MW, og
  • fakler på offshoreinstallasjoner og anlegg på land.

Avgiftssatsen i 2010 er 16,14 kroner per kg utslipp av NOX.

Det gis fritak for avgiften for bl.a. utslipp fra fartøy som går i direkte fart mellom norsk og utenlandsk havn, luftfartøy som går i direkte fart mellom norsk og utenlandsk lufthavn, fartøy som brukes til fiske og fangst i fjerne farvann samt utslippskilder omfattet av miljøavtale med staten om gjennomføring av NOX-reduserende tiltak i samsvar med et fastsatt miljømål.

Miljøverndepartementet og 14 næringsorganisasjoner inngikk 14. mai 2008 en Miljøavtale om NOx som forplikter næringsorganisasjonene til å redusere de årlige utslippene av NOX med 30 000 tonn. NOx-fondet ble stiftet.[2] EFTAs overvåkningsorgan (ESA) godkjente 16. juli 2008 (501/08/COL) avgiftsfritaket for virksomheter som er omfattet av Miljøavtalen om NOx som lovlig statsstøtte.[3] NOx-fondet ble fort en suksess og fikk fart på arbeidet med å kutte NOx-utslipp og ga samtidig næringslivet økonomisk støtte til å implementere konkurransedyktig grønn teknologi. En videreføring av Miljøavtalen med varighet fra 2011-2017 ble signert av 15 næringsorganisasjoner.

Miljøavtalene om NOx har virket i over 10 år. En ny NOx-avtale ble signert for en ny periode 2018-2025. Dette legger grunnlag for videre utvikling av teknologi og marked i retning lavutslippssamfunnet. Samtidig kan norske NOx-avgiftspliktige virksomheter opprettholde en sunn økonomi som muliggjør investeringer i lav- og nullutslippsløsninger.

ReferanserRediger

Eksterne lenkerRediger