Gøteborgprotokollen

Gøteborgprotokollen er en internasjonal miljøavtale som omhandler langtransporterte luftforurensinger. Avtalen omhandler utslipp av svoveldioksid, nitrogenoksider, ammoniakk og flyktige organiske forbindelser. Avtalen trådte i kraft 17. mai 2005 og er ratifisert av de fleste europeiske land, samt USA.

Norges forpliktelser rediger

Følgende tabell viser hvilke utslippsnivåer Norge har forpliktet seg til å oppnå innen 2010:

Stoff Utslipp i 1990
(basisår)
Utslipp i
2003
Forpliktelse iht.
Gøteborgprotokollen
Prosent reduksjon
1990–2003
SO2 53 000 23 000 22 000 58 %
NOX 219 000 220 300 156 000 29 %
NH3 20 400 22 900 23 000 0 %
NMVOC 300 000 301 000 195 000 35 %

Eksterne lenker rediger