NOU 2006: 4, Rederiskatteutvalget

NOU 2006: 4 «Forslag til endringer i beskatningen av norsk utenriks sjøfart» er en norsk offentlig utredning (NOU) fra et utvalg som ble oppnevnt av regjeringen 17. desember 2004 for «å foreta en gjennomgang av beskatningen av rederinæringen.» Utvalget overrakte sin innstilling til Finansdepartementet 7. mars 2006. Det ble ledet av professor Guttorm Schjelderup og ble referert til som Rederiskatteutvalget.

Utvalget bestod av syv personer. Utvalget var delt. Utvalgets flertall som bestod av fem personer foreslo en overgang til ordinær beskatning for rederiene. Dette flertallet mente det ikke var gode samfunnsøkonomiske grunner for å skattefavorisere rederiene, og mente videre at en overgang til ordinær beskatning vil øke verdiskapingen i Norge. Mindretallet som bestod av to personer foreslo å avvikle overskuddsbeskatningen og en overgang til et europeisk friskattsystem.

Eksterne lenkerRediger