Den nasjonale forskningsetiske komité for samfunnsvitenskap og humaniora

(Omdirigert fra NESH)

Den nasjonale forskningsetiske komité for samfunnsvitenskap og humaniora (NESH) er en av de fire nasjonale forskningsetiske komiteene i Norge. Komiteen har som sitt ansvarsområde den forskningsetiske virksomhet innen samfunnsvitenskap og humaniora.

NESH er en uavhengig instans, opprettet ved stortingsvedtak i 1990, som skal fungere som nasjonal utkikkspost, opplyser og rådgiver i forskningsetikk innenfor de aktuelle fagområder. Komiteen har samtidig ansvar for forebygging av vitenskapelig uredelighet innen sitt virkeområde.

Tilsvarende nasjonale etiske komitéer er oppnevt for fagområdene medisin og helsefag, (NEM) og naturvitenskap og teknologi (NENT). Medlemmer oppnevnes av Kunnskapsdepartementet etter tilrådning fra Norges forskningsråd.

Eksterne lenkerRediger