Forskningsetikk

Forskningsetikk er tillempningen av fundamentale etiske prinsippervitenskapelig aktivitet. Området omfatter blant annet planlegging og gjennomføring av eksperimenter på mennesker og dyr, lovregulering av genetisk forskning og bioteknologi samt forebygging av forskningsjuks, plagiering og uredelighet innen forskning.

Forskningsetikken er mest utviklet innen medisinsk forskning, der grunnstenen er Helsinkideklarasjonen[1] fra 1964.

I Norge er forskningsetikken regulert gjennom lov om behandling av etikk og redelighet i forskning[2] og Lov om medisinsk og helsefaglig forskning[3]. Disse lovene forvaltes av De nasjonale forskningsetiske komiteene og De regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk.

ReferanserRediger

Eksterne lenkerRediger