Nødsarbeid

Nødsarbeid va arbeid igangsatt av offentlige myndigheter i perioder med økonomisk nedgang og høy arbeidsløshet. Nødsarbeidet tok i første rekke sikte på å redusere arbeidsledigheten og å opprettholde kjøpekraft, slik at etterspørselen til en viss grad kunne opprettholdes, og slik unngå å true nye arbeidsplasser. Slik kom utgiftene til nødsarbeid i stedet for arbeidsledighetstrygd og det ble ansett for å være mer samfunnsøkonomisk gavnlig og bedre for de arbeidsløse å bli sysselsatt enn passivt å motta trygd.

Sjursøya i 1935, etter utsprengningen som hadde foregått som nødsarbeide
Foto: Anders Beer Wilse / Oslo Museum

Etter Arendalskrakket i 1886 ble det satt i gang nødsarbeid finansiert av kommunen, fylket og staten i fellesskap. Arbeidet som ble utført var veianlegg forbi steile fjellklipper mellom byen og en nærliggende forstad, strandstedet Barbu. Bl.a. presset arbeiderforeningen Samhold på for å sette arbeidet i gang.[1]

I Norge ble dette mye brukt i de økonomiske nedgangstidene på 1920- og 1930-tallet. I mange tilfeller var det noe uklart hva som var nødsarbeid og hva som var ordinære oppgaver, og dette førte ofte til strid om hvilke tariffsatser som skulle anvendes.

Eksempler på nødsarbeider i Norge i 1930-årene er en rekke veianlegg, planering av Sjursøya i Oslo, hvor det på det meste ble sysselsatt 1 500 mann i to skift, og anleggelsen av Jordal Idrettsanlegg. Men nødsarbeidere ble også satt til vedlikeholdsoppgaver som steinplukking, snørydding og lignende. Også de første arbeidene på Fornebu, senere Oslo lufthavn, Fornebu ble utført som nødsarbeide.

Et eksempel fra USA er de offentlige arbeidene som ble igangsatt under New Deal-programmet.

ReferanserRediger

  1. ^ Johannes G. Torstveit: Storsvindel bankkrakk og nytt politisk parti 1886-88, Arendal 1886-1888

LitteraturRediger

  • Harald Flodda: Samholdbevegelsen i Arendalsområdet i 1880-åra – bakgrunn og innhold, hovedoppg., Universitetet i Oslo. 1980
  • Johannes G. Torstveit: Storsvindel bankkrakk og nytt politisk parti 1886-88, Arendal 1886-1888, Arendals Tidende, 2012

Eksterne lenkerRediger