Nóregs konungatal, det vil si Liste over Norges konger, er til tross for sin prosaiske tittel et islandsk skaldekvad. Det ble diktet rundt år 1190 og er blitt bevart i manuskriptet Flateyboka fra 1300-tallet. Kvadet er basert på et historisk verk av Sæmund Frode som siden har gått tapt, men kvadet vitner om rekkevidden av Sæmund Frodes arbeid. Antagelig deler kvadet de viktigste punktene i hans arbeid, spesielt dens kronologiske informasjonen.

Kvadet, som består av 83 vers, ble diktet for det betydningsfulle islandske høvdingen Jón Loftsson, som var født i Norge og hans mor var datter av kong Magnus Berrføtt.Jón var selv fosterfar til Snorre Sturlason. Hensikten med kvadet var å feire Jon Loptssons avstamming til den norske kongsætten. Kvadet er modellert etter tidligere genealogiske kvad som Háleygjatal og Ynglingatal. Nóregs konungatal deler versemålet kviðuháttr med disse. Kvadet starter med Halvdan Svarte, og tar for seg de norske kongene frem til Sverre Sigurdsson (konge 1177-1202). De siste ti versene handler om Jon og hans avstamning fra kong Magnus.

Litteratur rediger

  • Clover, Carol J. & Lindow, John (2005): Old Norse-Icelandic Literature : A Critical Guide. University of Toronto Press. ISBN 0-8020-3823-9
  • Ekrem, Inger red. et al. (2000): Olavslegenden og den latinske historieskrivning i 1100-tallets Norge. Museum Tusculanums Forlag. ISBN 87-7289-616-7
  • Eysteinn Björnsson (2002): Index of Old Norse/Icelandic Skaldic Poetry. Publisert på Internett hos: www.hi.is Se spesielt Nóregs konungatalwww.hi.is fra Finnur Jónssons og E. A. Kocks utgaver.
  • Hoops, Johannes (2003): Reallexikon der germanischen Altertumskunde: Band 22. Walter de Gruyter. ISBN 3-11-017351-4
  • North, Richard (1997): Heathen Gods in Old English Literature. Cambridge University Press. ISBN 0-521-55183-8

Eksterne lenker rediger