Museet Midt

Museet Midt IKS er regionmuseum for Namdalen i Nord-Trøndelag. Museet består av avdelingene Namdalsmuseet, Kunstmuseet Nord-Trøndelag og Norsk Sagbruksmuseum i Namsos, og avdelingen Norveg i Rørvik.

Namdalsmuseet har et fokus på skog- og utmarksnæringer, samt byutvikling i regionen. Nord-Trøndelag fylkesgalleri er et kunstgalleri hvor det spesielt satses på samtidskunst i utstillingene, og Norsk Sagbruksmuseum er bygget opp rundt det teknisk-industrielle kulturminnet Spillum Dampsag & Høvleri, det verneverdige fartøyet Hauka og en nasjonal sagbrukshistorisk gjenstandssamling. Kystmuseet Norveg består av et moderne museumsbygg, samt en rekke antikvariske bygninger i Rørvik og det fredede fiskeværet Sør-Gjæslingan. Museets ansatte utgjør i overkant av 30 årsverk og museets direktør er Sigmund Alsaker.

Se ogsåRediger

Eksterne lenkerRediger