Moth er en dansk slekt, mest kjent gjennom Sophie Amalie Moth (1654–1719), kong Christian Vs offisielle elskerinne, som ble tildelt grevskapet Samsøe. Hun var datter av hoffmedicus (kongelig livlege) Poul Moth (1600 Flensborg–70) og Ida Dorothea Bureneus (1624 Kiel–89). Sophie Amalie Moth fikk to sønner og tre døtre med Christian V, som ble gitt navnet Gyldenløve, bl.a. sønnene Ulrik C. Gyldenløve og Christian Gyldenløve, gift med Dorothea Krag (1675-1654), og datteren Christiane Gyldenløve (1672–1689), gift med lensgreve Frederik Ahlefeldt (1662–1708).

Christian Gyldenløves tre barn fikk navnet Danneskiold-Samsøe og ble opptatt i grevestanden, hvorav datteren Frederikke Louise ble gift med hertug Christian August I av Slesvig-Holsten-Sønderborg-Augustenborg.[1]

Forbindelsene til kongen førte til at slektninger av Sophie Amalie Moth ble hjulpet i sine karrierer, og man snakket om det mothske parti. Flere av slektningene hennes ble adlet. Sophie Amalie Moths søstersønn Poul Moth (ca. 1668–etter 1700) (sønn av Jens Andersen Hals og Beate Ingeborg Moth), som bl.a. var amtmann over Ringsted amt og over Sorø amt, ble adlet 19. august 1698.

Sophie Amalie Moths bror Mathias Moth (1649–1719), som bl.a. var geheimeråd og direktør for postvesenet 1690–99, fikk våpenbrev. Forbindelsene til Mothslekten medvirket også til at Sophie Amalie Moths svoger Søren Glud ble utnevnt til biskop av Viborg og adlet i 1679.

Referanser

rediger

Litteratur

rediger