Mostu skoleStrandlykkja var fram til nokså nylig en grendeskole sør i Stange i Hedmark fylke. Den fungerer i dag som forsamlingshus for bygda. Skolen ble i lærer Thomas Bjørges tid utsmykket etter liknende ideer som lå til grunn for utsmykkingen av Stein skole på Romerike, som også er kalt "Eventyrskolen på Nes". Bjørge var venn av Ingeborg Refling Hagen og Erling Elverhøi, som var lærer på Stein skole. Sammen med Ingeborg Refling Hagen samlet Thomas Bjørge inn penger til skolens utsmykking, bl.a solgte elevene på Mostu skole gjennom mange år is og brus på Wergelandsdagen på Tangen.

Kunstnerne bak utsmykningen i skolestua er Per Teigen, som har malt det store fondbildet i et av klasserommene, og Birgit Abrahamsen, som har dekorert veggene. Særlig er Teigens bilde med motiv fra frigjøringsvåren i 1945, og den blomsterdekorerte søylen Birgit Abrahamsen skapte midt i huset blitt positivt omtalt. Inn mot biblioteket i gangen har Olav Bjørgum malt en frise med motiver fra I.R.Hagens diktsyklus om Ellisiv og Harald Hårdråde. Grethe Schei har dekorert veggene inn til klasserommet. I gangen henger også et par malerier av Olav Starheim.

Eksterne lenkerRediger